Innholdstype

Publikasjonstype

Publiseringsår

1 resultater
Vann er mer enn vann, det er også oppløste mineraler, organiske partikler og bakterier. Grunnvann i fjell er en skjermet vannkilde, det inneholder lite organisk materiale og bakterier, men kan likevel inneholde stoffer som ikke er bra for deg.
Fant ingen ansatte som matchet søket.