3 resultater
Alle 118 identifiserte naturlige og kunstig fremstilte grunnstoffer har funnet sin plass i et klassifikasjonssystem som bygger på stigende atomnummer.
... på vår fysiske økonomi, hvordan strømmer av råvarer og materialer beveger seg gjennom verdikjeder, og systemforståelsen som ligger ...
Ny forskning bryter med klassisk vindteori. Lenge har vi trodd at store sanddyner i innlandet var skapt av vind, men nå viser det seg at de må være dannet under katastrofale tapninger av bredemte innsjøer ved slutten av siste istid.
Fant ingen ansatte som matchet søket.