2 resultater
... med erosjonen. Erupsjon : Utbrudd av vulkanske materialer, bergartsfragmenter, smelte, væske og gass på jordens overflate og ...
Her finnes tilleggsopplysninger for NGU-rapporter om sand, grus og pukk som går på totalt og utnyttbart volum og klassifisering av forekomster.
Fant ingen ansatte som matchet søket.