8 resultater
... teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye byggematerialer utvikles fra råstoff og materialer med helt spesielle egenskaper og kvaliteter. For å få dette ...
... Dagens ressurser er knappe; Finnes det alternative materialer til sand og grus? Ressursknapphet ...
... i større kvanta og verdi.   Geologiske materialer som sand, grus og knust fjell (pukk) er naturens egne produkter som ...
... fjell i stadig større grad tatt over for naturgrus. For materialer som skal brukes som tilslag for vegformål i Norge stilles det krav ... Det stilles også krav til kornformen til et materialer uttrykt ved flisighetsindeksen (FI). Da flisig kornform gjerne gir ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
... publikum at samfunnet må ha mer kunnskap om mineraler, materialer og ressursbruk for å sikre en bærekraftig fremtid, sier Myhr. ... Dag to av konferansen var viet til mineraler og materialer for fremtiden, samt hvordan disse henger sammen i en sirkulær ...
... er det knapt med sand og grus, og resultatet er transport av materialer over lange avstander. - Omstillingen til en mer bærekraftig ...
... var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.