9 resultater
... hverdag krever økt tilgang til en rekke mineraler og nye materialer. Byggeklossene i den nye steinalderen er sjeldne mineraler som ... krever økt tilgang til en rekke mineraler og nye materialer, skriver NGUs administrerende direktør Morten Smelror. Møt den ...
NGU har bred kompetanse på testmetoder for bestemmelse av byggeråstoffers (grus og pukk) egnethet for bruk til veg- og betongformål.
... (mer enn 95 prosent) av helt nødvendige råstoffer og materialer. Kan årets vinner i 2015 være et grønt lite forvarsel? I visshet ...
Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder.
... var det gjerne som plater i kombinasjon med betong og andre materialer, og arkitektene hadde tydeligvis en forkjærlighet for sorte, hvite ...
I starten av desember 2016 var tre av prosjektdeltakerne i klimaprosjektet PACT (Pliocene Arctic Teleconnection) på plass i Bremen for å samle inn prøver fra Ocean Drilling Project (ODP) kjerner boret på Yermakplatået nordvest for Svalbard.
... en del av det marine miljøet, det går inni organiske materialer eller blir spist. Dette har blitt et hverdagsprodukt og er uten at ...
Hvor gammel er egentlig jordkloden vår? Og hva har den opplevd siden den ble dannet? Et litt annerledes tilbakeblikk på året som (nesten) har gått…
På slutten av siste istid ble en gigantisk innlandssjø - Nedre Glomsjø - demt opp mellom hovedvannsskillet og den stadig tilbakesmeltende innlandsisen.
Fant ingen ansatte som matchet søket.