2 resultater
... av forekomsten ermer enn 40 meter hovedsakelig san over marine sedimenter. I dypere lag av forekomsten er imidlertid massene for ...
... de sjønære områdene kan ha stor spredningsrisiko til det marine miljøet Det anbefales å følge opp de mest forurensede områdene ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.