4 resultater
Lava fra Hawaii flyter ned i havet, men hvordan fungerer et magmakammer? Foto: Marc Szeglat/Unsplash. Hva er egentlig forskjellen på hotspoter, søylestrømmer og magmakammer? Hva er egentlig forskjellen på hotspoter, søylestrømmer ...
... er et meget viktig geosted fordi det viser overgangen mellom magmakammer og lavaganger i en vulkansk havbunnskorpe. Stedet er særdeles ... kompliserte trykk- og temperaturforhold i overgangen mellom magmakammer og lava. Geostedet er en viktig typelokalitet for forståelse ...
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) kan i år feire 20 års suksess med et 40-talls vellykkede vitenskapelige boreprosjekter på fem kontinenter.
... strukturer i bergartene som illustrerer prosessene i et magmakammer dypt i jordskorpen. Den mørke bergarten pyroksenitt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.