Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

51 resultater
Avhengig av sammensetning, temperatur og gassinnhold, vil magma ha stor variasjon i fysiske egenskaper. Dette er avgjørende for hva ... skje utbrudd.  Vulkanisme oppstår der smeltet stein (magma) baner seg veg til overflaten og bryter ut i form av lavastrømmer, aske, ...
... scales. The Better to burn out than to fade away tour: magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway ...
... and erosion allow access to the floor, walls and roof of the magma chamber. The complex itself has been affected to some extent by ... but sufficient primary features remain to study magma chamber processes in detail. The Fongen - Hyllingen layered intrusion, ...
... som omfatter åtte kommuner i Telemark og Vestfold, og Magma   geopark i Rogaland og Vest-Agder. Samtidig er det planer og idéer ...         Fra Blåfjell gruver i Magma geopark Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle ...
... geopark, Reisadalen nasjonalpark, Trollfjell geopark, Magma. NGU Nyhetsbrev fra Norsk komité for geoarv og geoparker nr 8 ...
... in order to better understand the P-T conditions during magma emplacement and Mo-mineralization. Mineralization styles and formation ...
... geoparker i Norge - Gea Norvegica UNESCO Global Geopark, Magma UNESO Global Geopark og Trollfjell UNESCO Global Geopark. Geopark ... geoarv - Pål Thjømøe , tlf.: +47 91 78 25 94 Fra Magma UNESCO Global Geopark i Rogaland. Den 16. juni 2014 samlet deler av ...
... i sommer besøke geoparken for å vurdere den. Hos Magma Geopark på Sørvestlandet skjer mye av aktivitene i ulike prosjekter. ... i Europa og med en budsjettramme på 100 millioner kroner. Magma har her fått tildelt 4,5 millioner. Et annet nytt prosjekt er Arctic ...
... deposits in anorthosite complexes: the bearing of parental magma composition and crystallization conditions on the economic value. ... the Tellnes ilmenite deposit have been produced by in-situ magma mixing. Peter Robinson, Kåre Kullerud, Christian Tegner, Brian ...
Geopark-nettverket, fra høyre: Pål Thjømøe (Magma Geopark), Torill Engen Skaugen (UNESCO), Lars Erikstad (Progeo), Anne ... som er godkjent av UNESCO. Per i dag er to av dem i Norge: Magma Geopark i Rogaland og Vest-Agder og Gea Norvegica Geopark i Vestfold ...
... fått vår andre UNESCO-godkjente geopark. Den 23.mars ble Magma geopark i Rogaland medlem av det europeiske og globale geoparknettverket. ...
... en millioner kroner hver til Gea Norvegica i Telemark, Magma i Rogaland og Trollfjell i Nordland og Trøndelag. - En del av disse ...
... internasjonalt nettverk Kristin Rangnes Magma Geopark AS - en presentasjon Pål Thjømøe 16. og 17. juni ...
... har oppstått. Det er trolig at overskuddsmassen består av magma. Den største tyngde er målt ved Flakstadøy, og dypet til et elektrisk ...
... recently been shown that a knowledge of the environment of magma formation can have considerable bearing on understanding local ...
... revner og gir vei for materiale fra mantelen og til magma som stiger opp fra dypet, blir lavastrømmer og sedimenter avsatt oppå ... den globale fordelingen av riftmarginer og gruppering i magma-rike og magma-fattige marginer (Pinto 2007, basert på Melluso et al. ...
... kan blant annet ha magmatisk opprinnelse (fra størknet magma) i for eksempel granitt, da gjerne meget spredt og lite konsentrert i ...
... magmatiske dypbergarter. Det vil si at de er dannet av magma som har størknet dypt nede i jordskorpen, før berget som opprinnelig ...
... Miljødirektoratet Gea Norvegica geopark  Magma geopark Norsk Oljemuseums Geopark Geoparken i Skedsmo ...
... ofte jordskjelv i forbindelse med vulkanutbrudd når smelte/magma sprenger seg gjennom berggrunnen og opp til overflaten, men disse er ...
... magmaen stiger opp, ettersom det stadig er påfyll av ny magma i magmakammeret, vil gasser ved et kritisk punkt (ettersom det ...
... vår andre UNESCO-godkjente geopark. Den 23. mars ble Magma geopark i Rogaland medlem av det europeiske og globale geoparknettverket. ...
... Rangnes, Gea Norvegica geopark 10.30 Pause 11.00 Magma geopark v/prosjektmedarbeider Åse Hestnes, Magma geopark 11.20 Trollfjell geopark v/prosjektmedarbeider Anna ...
... brutt - Trolig skyldes deformasjonen i jordskorpen at magma i dette området trengte opp i skorpen uten å nå overflaten, mens selve ... tidligere utløpet munnet ut i Maria Musch-bukta. Nede t.v.: Magma trengte oppover og hevet skorpen slik at utløpet ble stengt mens ...
... plater. I sprekkene oppstår det jordskjelv og vulkanar der magma, eller smeltemasse, strøymer opp, og dannar nye fjell og formasjonar. ...
... I mars 2010 godkjente UNESCO Norges andre geopark, Magma UNESCO Global Geopark, i Rogaland og Vest-Agder. Den ligger i kommunene ...
... skilde lag. Kva var det som trigga at store volum av magma var i drift og vart flytta rundt under jordskorpa for 55 til 50 millionar ...
... av størknede bergarter i vulkanrøret som fraktet flytende magma (smeltet stein) til overflaten. ”Halen” til venstre er sannsynligvis ... pluggen vi finner på havbunnen i dag er vulkanrøret hvor magma ble fraktet opp til datidens jordoverflate. Senere, gjennom geologisk ...
... Rangnes, Gea Norvegica geopark   Magma geopark v/prosjektmedarbeider Åse Hestnes, Magma geopark   Trollfjell geopark v/prosjektmedarbeider ...
... (djup- og dagbergartar) danna ved størkning av eit magma. Sidan jorda vart danna for 4,56 milliardar år sidan har magmatisk ... miljø. Tilhøva under oppsmelting og utvikling av magma gjennom differensiasjon har gjeve opphav til eit breitt spektrum av ...
... Geopark. Den fikk sin status i 2006. Fire år senere ble Magma UNESCO Global Geopark godkjent. Neste ut er Trollfjell Geopark, som ...
... aktiviteten gjorde jordskorpa varm og myk. Flommen av magma, smeltede bergarter, til overflaten ga det avgjørende støtet til ...
... øverste sjiktet; Gea Norvegica i Vestfold og Telemark, og Magma Geopark i Rogaland og Vest-Agder. I tillegg ligger Trollfjell Geopark på ...
... har tre geoparker i Norge status som UNESCO Global Geopark: Magma geopark, Gea Norvegica Geopark og Trollfjell Geopark. I tillegg er ...
... mantelen og kjernen. Slike søyler frakter varm, flytende magma til overflaten, og er ofte knyttet til store hendelser som rifting og ...
The Bindal Batholith is a composite intrusive complex which was emplaced into mediumgrade supracrustal rocks of the Helgeland Nappe Complex. The plutonism postdated the internal amalgamation of the Helgeland Nappe Complex, which probably took place during a Middle Ordovician tectonothermal event, and pre- dated the Silurian to Early Devonian, Scandian, collisional orogenic phase.
... that have become “gabbroic” by mingling with a tonalitic magma. Mineralisation hosted by gabbroic intrusions are comprised by the ...
... millioner år siden, ble det på nytt dannet granitter fra magma. Forskerne mener at dette igjen kan begrunnes ved subduksjon: - ...
... tertiær paleoklima og miljø), Surtsey (vulkan) og Krafla (magma-kammer). Norsk innsats i ICDP har aldri høyere enn i 2016, med ...
... år etter at Norskehavet hadde åpnet seg. Flytende magma strømmet opp fra mantelen og etterlot seg størknede vulkanske bergarter ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.