7 resultater
... Her er modellen som viser en kropp med størknede bergarter. Modellen, som har vært grunnlag for en lang ... del av jordskorpen i dette området består av en tung "kropp" med størknede bergarter. Forskerne mente at den 10 kilometer tykke ...
... bergartar.  Ei litostratigrafisk eining utgjer ein kropp av sedimentære, vulkanske eller tilsvarande metamorfe lag som er ...
... ein steinmuffins og kva for grunnstoff som er naudsynt for kropp og hjerne. "Forskingssprinten" er ein del av "Forskingsdagane" 16.-27. ...
... tolket dette til at det ligger en fem til ti kilometer tykk kropp med størkningsbergarter nederst i skorpen på marginen utenfor ... stiller NGU-forskerne spørsmål om det egentlig finnes en kropp med størknede bergarter dypt nede i Oslo-riften. Den nye teorien ...
... Det interessante området består av en olivin/serpentin-kropp av uregelmessig form i en granatførende biotittisk-amfibolittisk gneis. ...
... Græva-, Hornvannet- og Rundtjernet malmkropp. Græva malm- kropp representerer den største mineraliseringen og har en tonnasje estimert ...
... Melhus. Klebersteinsforekomsten ligger som en plateformet kropp omtrent parallelt med terrengoverflaten. Totalt anslår vi mektigheten av ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.