24 resultater
... til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... På denne siden finner du beskrivelser av hva NGUs kartinnsyn kan brukes til og brukerveiledninger i hvordan de fungerer. Slik ...
... utvalde kommunar. Det har ikkje berre resultert i eit nytt kartinnsyn, men òg hatt gjennomgripande effektar i heile databasestrukturen ... Med Noregs geologiske undersøkings (NGU) nye kartinnsyn får offentleg forvalting betre oversikt over område der det kan ...
... same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn. NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ...
... du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk omtalt som karttjenester. ...
... "skredhendelser – skredtype" Det er laget et helt nytt kartinnsyn for samferdsel: ”Skredhendelser – samferdsel”. Innsynet viser ... 28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå ...
... Datasett er grunnlaget for våre karttjenester og kartinnsyn. Om du for eksempel skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser ...
... sidene finner du blant annet lenker til våre applikasjoner/kartinnsyn, til datasettene, tjenestene, produktark, bruksområder, wms-lenker ... Vi har jobbet mye med å tilpasse data gjennom ulike kartinnsyn på web, nedlastbare datasett og ulike karttjenester (WMS). Du ...
... versjonen . Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra menyen på ... tett. Bruk da de ulike mulighetene som ligger i NADAGs kartinnsyn for å skru av og på lag, endre rekkefølge, og endre transparentheten for å få et kartinnsyn som fungerer for ditt formål. Grønne polygoner er prosjektområder ...
... geologiske data. Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt. Ved spørsmål - kontakt ...
... nedlasting av geologiske data  Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester.  WMS-tjenester skal fungere som ...
... , www.grunnvann.no )  Karttjenester og kartinnsyn (geo.ngu.no herunder også leveranser til mareano og skrednett) ...
... NGUs geofysikkdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Bakkegeofysikk (NGU)». Arbeidet med å ... NGUs grunnvannsdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Grunnvannsbrønner (NGU)». I ...
... på SOSI-standarden for denne typen data. Men i NADAGs kartinnsyn kan også kartlag fra flere andre typer grunnundersøkelser vises ... versjon». Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra denne kan man ...
... for andre som ikke er med i Norge digitalt, både via våre kartinnsyn på web og for nedlasting. ”Ferskvare” Når du skal ...
... de fleste NGU-kart i en slik 3D-visning? Velg blant våre kartinnsyn, så vil du der finne 3D-kart under Verktøy-menyen. Både 3D- og ...
... kartprodukter i ulike målestokker. Du finner de digitale kartinnsyn for PC  her , eller mobil versjon her  . Målestokken kan ...
...   Se mer detaljerte kart i NGUs kartinnsyn. Quiz - Hva kan du lese i kartene? Bilde viser ...
... Berggrunnskartene på NGUs nettsider kan nås gjennom «Kartinnsyn» eller via litteraturdatabasen. På åpningssiden i kartbasen ...
... kampanjen til rette i en database for geologisk naturarv. Et kartinnsyn og omfattende dokumentasjon gir informasjon om kjente og mindre ...
... av berggrunnsdatabasene våre. Helt fra databasestruktur til kartinnsyn. For brukerne våre betyr det først og fremst at kart- og ...
En ny NGU-database viser alderen på bergartene her i landet. Forskere har satt sammen den kjente kunnskapen om geologisk alder og presenterer datasamlingen via nye kart på ngu.no.
... Du finner de nye mobiltilpassede kartene under fanen Kartinnsyn fra frontsiden på ngu.no. Test dem - og ta dem i bruk. Her ...
... all informasjon som er lagt inn av brønnborer. ( GRANADA kartinnsyn ivaretar personvernet ved å skjule all personlig informasjon for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.