27 resultater
... til maringeologiske data fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-program. WMS-adresser til marine data fra NGU ...
... utvalde kommunar. Det har ikkje berre resultert i eit nytt kartinnsyn, men òg hatt gjennomgripande effektar i heile databasestrukturen ... Med Noregs geologiske undersøkings (NGU) nye kartinnsyn får offentleg forvalting betre oversikt over område der det kan ...
... du blant annet WMS-adresser fra NGU for oppkobling i egne kartinnsyn eller GIS-programvare. Dette er typisk omtalt som karttjenester. ...
... same stad. Du finn dei no i same innpakking som NGUs andre kartinnsyn. NGUs maringeologiske temakart er samla og gjort tilgjengeleg på ...
... "skredhendelser – skredtype" Det er laget et helt nytt kartinnsyn for samferdsel: ”Skredhendelser – samferdsel”. Innsynet viser ... 28.000 nye skredhendelser og et nytt kartinnsyn på Skrednett: pilotversjon av den nye skreddatabasen er nå ...
... Datasett er grunnlaget for våre karttjenester og kartinnsyn. Om du for eksempel skal utføre risiko- og sårbarhetsanalyser ...
... sidene finner du blant annet lenker til våre applikasjoner/kartinnsyn, til datasettene, tjenestene, produktark, bruksområder, wms-lenker ... Vi har jobbet mye med å tilpasse data gjennom ulike kartinnsyn på web, nedlastbare datasett og ulike karttjenester (WMS). Du ...
... versjonen . Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra menyen på ... tett. Bruk da de ulike mulighetene som ligger i NADAGs kartinnsyn for å skru av og på lag, endre rekkefølge, og endre transparentheten for å få et kartinnsyn som fungerer for ditt formål. Grønne polygoner er prosjektområder ...
... geologiske data. Karttjenester (WMS) og applikasjoner (kartinnsyn) skal ikke bli berørt. Ved spørsmål - kontakt ...
... nedlasting av geologiske data  Dette kan også påvirke kartinnsyn og underliggende tjenester.  WMS-tjenester skal fungere som ...
NGUs kartinnsyn og karttjenester (WMS) skal gå uberørt, mens ...
... da være tilgjengelig fra SVV sitt arkiv som finnes i NADAGs kartinnsyn, i kartlaget «Geotekniske rapporter (SVV)». Dette er «på» som ... eller uten datarapport. Husk at man i begge NADAGs kartinnsyn kan skru av og på datasett fra andre typer grunnundersøkelser og ...
... , www.grunnvann.no )  Karttjenester og kartinnsyn (geo.ngu.no herunder også leveranser til mareano og skrednett) ...
... NGUs geofysikkdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Bakkegeofysikk (NGU)». Arbeidet med å ... NGUs grunnvannsdatabase er tilgjengelig gjennom et eget kartinnsyn og som kartlag i NADAG: «Grunnvannsbrønner (NGU)». I ...
... de fleste NGU-kart i en slik 3D-visning? Velg blant våre kartinnsyn, så vil du der finne 3D-kart under Verktøy-menyen. Både 3D- og ...
... på SOSI-standarden for denne typen data. Men i NADAGs kartinnsyn kan også kartlag fra flere andre typer grunnundersøkelser vises ... versjon». Denne fungerer på lignende måte som andre kartinnsyn fra NGU, og er tilpasset bruk på mobil/nettbrett. Fra denne kan man ...
... for andre som ikke er med i Norge digitalt, både via våre kartinnsyn på web og for nedlasting. ”Ferskvare” Når du skal ...
... - Tilgjengelig digitalt og analogt, snart også i kartinnsyn og WMS Det nye kartet kan brukes fritt av alle som ønsker, og ... av funksjonalitet og lesbarhet. I dagens kartinnsyn kan du finne berggrunnskart i regional og detaljert målestokk ...
... kartprodukter i ulike målestokker. Du finner de digitale kartinnsyn for PC  her , eller mobil versjon her  . Målestokken kan ...
...   Se mer detaljerte kart i NGUs kartinnsyn. Quiz - Hva kan du lese i kartene? Bilde viser ...
... Berggrunnskartene på NGUs nettsider kan nås gjennom «Kartinnsyn» eller via litteraturdatabasen. På åpningssiden i kartbasen ...
... all informasjon som er lagt inn av brønnborer. ( GRANADA kartinnsyn ivaretar personvernet ved å skjule all personlig informasjon for ...
En ny NGU-database viser alderen på bergartene her i landet. Forskere har satt sammen den kjente kunnskapen om geologisk alder og presenterer datasamlingen via nye kart på ngu.no.
... kampanjen til rette i en database for geologisk naturarv. Et kartinnsyn og omfattende dokumentasjon gir informasjon om kjente og mindre ...
... av berggrunnsdatabasene våre. Helt fra databasestruktur til kartinnsyn. For brukerne våre betyr det først og fremst at kart- og ...
... Du finner de nye mobiltilpassede kartene under fanen Kartinnsyn fra frontsiden på ngu.no. Test dem - og ta dem i bruk. Her ...
Utsnitt av det nye kartet som viser ny visning av bergarter og punkt i kartet.
... - Flere berggrunnsnyheter fremover Oppgraderingen av kartinnsyn og WMS-tjeneste representerer det tredje og siste steget i det ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.