12 resultater

Jeg lurer på sammenhengen mellom hotspot, søylestrømmer og magmakammer, samt hvor magmatisk differensiering oppstår.

... eller søylestrøm på norsk) er omtrent det samme som en hotspot (eller "varmepunkt" på norsk), men hotspot brukes mer om et fenomen på overflaten (f.eks. på Island). Derimot ...
... plate motions and true polar wander in the absence of hotspot tracks . Reimanns bok, som er skrevet i samarbeid med tre ... plate motions and true polar wander in the absence of hotspot tracks. Nature 452, 620-623 (3 April 2008)  doi:10.1038/nature06824. ...
Effektene av geodynamiske prosesser på jordoverflaten gir en pekepinn på strukturen i jordens indre.
Da dinosaurene ble utryddet for 65 til 70 millioner år siden sto havnivået hele 170 meter høyere enn i dag. De verdensomfattende oversvømmelsene i det hete klimaet var dermed mer omfattende enn det forskerne hittil har trodd.
Da dinosaurene ble utryddet for 65 til 70 millioner år siden sto havnivået hele 170 meter høyere enn i dag. De verdensomfattende oversvømmelsene i det hete klimaet var dermed mer omfattende enn det forskerne hittil har trodd.
I store havområder, langs grensene av det som en gang var land, intensiveres jakten på rike olje- og gassforekomster. Bedre metoder og modeller skal skaffe til veie ny kunnskap fra Arktis til Antarktis.
In this report we synthesize palaeogeographic reconstructions over the last 500 million years. These reconstructions are global and should be regarded as first-order approximations. Reconstructions are essentially derived from 5 sources: (1) palaeomagnetic data, (2) magnetic anomaly data, (3) hot spot tracks, (4) biogeographic-tectonic data and (5) continental 'coast-line' fitting.
Jordsmonnet i Jotunheimen har fortsatt høyt innhold av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-katastrofen for 26 år siden. Høyfjellsområdet øst for fylkesveg 51 over Valdresflya er mer forurenset enn forskerne hittil har trodd.
Ny, norsk forskning har avslørt det nøyaktige forholdet mellom bevegelsene i Jordens rotasjonsakse og platebevegelsene i jordskorpen. Beregningene omfatter en tidsperiode på hele 320 millioner år.
... og at vulkansimen er relatert et såkalt varmepunkt (hotspot), som skyldes en varmesøyle fra overgangen mellom mantel og kjerne. ...
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima.
Fant ingen ansatte som matchet søket.