134 resultater
  Geologisk havbunnskart:  62000300 Bestill dette kartet Geologisk havbunnskart:  62000430 Bestill dette kartet Geologisk havbunnskart:  62300300 Bestill dette kartet Geologisk ...
... fra Tromsøflaket, var klare i januar 2007. Nå foreligger havbunnskart fra en større del av Troms-kysten, nærmere bestemt i den delen ... Troms II utenfor Troms, der det nå er utarbeidet nye havbunnskart. Grå farge viser områder med detaljerte dypbdedata høsten 2007. ...
... og sedimenter som er erodert fra disse. Nye havbunnskart fra Nordland VI og tre områder på Finnmarkskysten er nå ... til de digitale kartene, er det utarbeidet en serie på 32 havbunnskart i målestokk 1:100 000. Kartene kan lastes ned som pdf-filer eller ...
Området med ferdige havbunnskart på Tromsøflaket dekker nå ca. 6000 kvadratkilometer. De grå ... ble publisert på nettet i januar 2007. Nå foreligger havbunnskart fra nye 4000 kvadratkilometer fra den sentrale og vestlige delen ... kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og ...
... and SEVMORGEO (St. Petersburg). Et nytt havbunnskart er publisert på nett. Kartet dekker hele Barentshavet og er et ... kart over blant annet miljøtilstand og naturtyper. Nytt havbunnskart for Barentshavet Nytt havbunnskart for Barentshavet ...
... kartlegging av Tromsøflaket. Nå foreligger nye digitale havbunnskart. Kartene viser de fysiske og gologiske forholdene på havbunnen og forteller historien om dannelsen av bunnsedimentene. Nye havbunnskart på nett Nye havbunnskart på nett ...
... MAREANO-programmet fortsetter kartleggingen! Nye havbunnskart for strekningen Lofoten til Varangerfjorden. Nye havbunnskart langs Finnmarkskysten ...
Gjennom MAREANO-prosjektet har NGU publisert fire nye kart som viser geologi og bunnforhold i norske havområder.
... kart kan gi et mer effektivt og miljøvennlig fiske. Nye havbunnskart på fiskefartøy ...
Fiskere har gjort seg gode erfaringer med bruk av nye detaljerte sjøbunnskart. Fangsten er blitt større, drivstofforbruket mindre, og skadene på utstyret redusert.
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75303400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 72302400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75001900 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75301730 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75451630 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73452200 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74152100 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74302030 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74303400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74003400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74003600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74303600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75003400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75003600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73303200 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73303400 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73303600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75303600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 70303200 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 66300730 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 63300430 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 63300600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65000430 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65000600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 65000900 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 63000430 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Norskehavet. Kart 63000600 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 73302500 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 74152500 M 1:100 000 ...
... fra multistråleekkolodd M 1:500 000 Geologisk havbunnskart, Barentshavet. Kart 75002530 M 1:100 000 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.