Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

46 resultater
Data om jordens indre og jordskorpenes bevegelser skal samles i ett dataprogram med felles språk. I løpet av fem år kan det internasjonale forskningssamarbeidet gPlates folde ut et nytt geografisk verdensbilde.
Pre-Conference Excursion (1st June): Deep sea sediments, pillow lavas and iron-ores.
... almost exclusively of Triassic outcrops. Along the western fold belt of Spitsbergen the succession is strongly folded and exposures show ...
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
Tenk deg at du er ute i naturen, og byrjar å diskutere geologi med turkameraten. De tar opp mobilen og finn eit kart som fortel kor de står, og de får opp eit tredimensjonalt bilete av geologien akkurat der.
... in the sequence and a major synclinal recumbent fold (Jonndalen Syncline). Excursion guide: The Otta nappe and its ...
En ganske stor fold fra Tana i Finnmark. Foto: Rolv Dahl, NGU. Til vår spørretjeneste ...
Vurdering av muligheter for grunnvannsforsyning for Kalvika, Lund og Folde- reid i Nærøy kommune. Det er tatt ut borplasser i fjell på alle skadene. Muligheter for å ta ut vann fra løsmasser ved rorbrønner er ikke tilskade, men en kan grave grøft og brønner for insamling av vann fra grunne løs- masser enkelte steder.
I oktober 1996 ble skiferbruddene ved Dalbekken i Lierne undersøkt geologisk. Undersøkelsene tok sikte på å vurdere skiferkvaliteten i bruddområdet, samt spesielt vurdere resultatene av prøvedrift i 1996. Undersøkelsen har vektlagt faktorer som oppsprekning, folding, kløvbarhet og skjærsoner og prøvd å knytte dette til et bilde av forekomstens utnyttelses- muligheter, I rapporten er det i tillegg utført volumberegninger for deler av forekomsten.
The structural geology of the Vestertana - Smalfjord - Tanafjord area was studied. A week, possible early cleavage (S1) has been found only in the tillite sequences of the Vestertana Group; this is thought to be "bedding" parallel and is thus not observable in the bedded lithologies of the area. D2 produce a fabric penetrative in pelitic rocks (S2) and a high angle fracture cleavage in quartzo-feldspathic rocks.
This report describes results from structural investigations undertaken in Pasvik in l996. The Early Proterozoic rocks of the Pasvik (Petsamo) and Kobbefoss Groups, and Archaean gneisses were deformed during three ductile to semiductile stages, designated D1, D2 and D3. Typical structures such as foliation, cleavage, lineations and folds support the structural sub- division, and place constraints on the structural position of the Gjedde Lake gold occurrence.
Beskrivelsen av berggrunnen og ulike geologiske fenomener langs en natursti i omrdået Nordvika i Dønna kommune. Berggrunnen består av omdannende bergarter tilhørende den kaledonske fjellkjede. Marmor og glimmergneis er av sedimentær opprinnelse og de eldste bergartene langs stien. Disse er senere blitt gjennomtrengt av en smelte som har størknet til granitt.
... Malmen synes å ligge i foldekneet i en isoklinal fold mens sjenklene er ledende på grunn av bl.a. magnetkisimpregnasjonen. En ...
The Tjørnseterfjell salient is identified as part of the Otta Nappe. Structural analysis shows that the structuration of the salient part of the movement plan of the nappe. The structure of the salient is of particular significance as the D2 folding can be demonstrated to be synchronous with the major thrusting at the base of the nappe. The report contains a number of details regarding the structure of the salient.
... (1) Precambrian basement, (2) Late Caledonian sedimentary fold-and-thrust belt and (3) Premian Oslo Rift, all having a very low porosity ...
Structural studies in the Sunnfjord region of western Norway, focused on faulting episodes that post-date the major period of Devonian extension, yield data that are relevant to the style and evolution of brittle faulting. Major brittle structures in the region generally divide into (i) E-W faults and (ii) N-S lineaments with subordinate NE-SW and NW-SE structures. In close association with these large-scale features, four distinct groups/ populations of mesofaults can be distinguished.
Many modern accounts of Devonian rocks of western Norway, which emphasise the extensional phenomena affecting them, tend to ignore or gloss over the deformation and metamorphism which these rocks have suffered during contractional deformation. The present account describes extensive ductile folding, penetrative cleavage formation and low-grade metamorphism developed in the Devonian rocks of the Scandinavian Caledonides share a common tectonothermal development.
The Fongen-Hyllingen complex, situated 60 km southeast of Trondheim, Norway, comprises the 160 km2 Fongen-Hyllingen layered mafic intrusion (FH1) and the slightly younger, minor (3 km2) mafic to ultramafic Treknattan intrusion. The FH1 was emplaced synorogenically in the Scandinavian Caledonides -435 Ma ago. Folding and subsequent uplift and erosion allow access to the floor, walls and roof of the magma chamber.
Områdene Sjangeli og Muohtaguobla tilhører en tidlig Proterozoisk vulkanitt- sediment serie som i de nedre deler (i øst, Sjangeli) består av pelittiske sedimenter, båndede silikat-karbonat bergarter og mafiske tuffer og lavaer. De øvre deler av serien (i vest, Muohtaguobla) består av pelittiske sedimenter mafiske tuffer og felsiske vulkanitter. Disse suprakrustalene er intrudert av Proterozoiske plutonske bergarter.
... 131-160 Download  16,6 MB The Caledonian fold belt i Finnmark David Roberts Page(s): 161-177 Download ...
... rock units have been folded into one megascale, recumbent fold, bounded by major thrusts. This structure has a major impact on ...
The Rogaland Anorthosite Province comprises three major massif-type anortho- sites, two smaller-sized anorthositic-leuconoritic bodies, as well as a large layered, dominantly noritic intrusion. A Mangero-noritic intrusion is found in the northeastern part of the province and major acidic intrusions are located to the far southeast. The Rogaland Anorthosite Province was emplaced into the Sweconorwegian orogenic belt of southwest Scandinavia at 931+-3 Ma.
NGU utførte sommeren 1974 etter oppdrag fra DU berggrunnsgeologisk kartlegg- ing av konsesjonsområdet til A/S Snåsaskifer for å få avklart hvilke ress- urser av brytbar skifer bedriften rår over i dag. Under feltarbeidet ble det til å begynne med lagt vekt på å avgrense bergartssonen som inneholder den utnyttbare skiferen. Denne skifersonen ble deretter kartlagt mer i det- alj. Dette bestod bl.a. i at forløpet av det allerede drevne nivå ble kart- lagt.
I området ved Aldersundet opptrer linser av kadonske bergarter omgitt av prekambriske granitter og gneiser. De kaledonske bergartene består av kalkholdige skifre, glimmerskifre og mer eller mindre rene kalker. Kalksteinen på Aldra og ved Aldersundet er undersøkt med hensyn til kvalitet og kvantitet for økonomisk utnyttelse. På Aldra er det etablert et stikningsnett som er brukt for geologiske observasjoner, prævetaking og senere ved diamantboring.
... The LREE are enriched to greater degrees (up to 4000-fold in the rødbergite and an inclusion-rich søvite) and lowest contents for ...
A dolerite dyke cutting very low-grade metasandstones of the Løkvikfjellet group near Hamningsberg, NE Varanger Peninsula, has yielded a U-Pb zircon age (upper intercept) of 554+20/-14 Ma; and a lower intercept of c.375 Ma. This dyke is one of several in this area that have previously given K-Ar dates of c.360 Ma.
... in the central part of the Tertiary transpressional fold-thrust belt in Spitsbergen Alvar Braathen, Steffen G. Bergh, Harmon ...
ANTARKTIS: Mangel på vegetasjon gir geologene en unik mulighet til å studere geologiske prosesser som skjedde for mange hundre millioner år siden dypt nede i jordskorpen.
The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-The report is a guidebook for a one day excursion in connection to the COPENA meeting held at NGU 18-22 August 1997. The excursion route is Trondheim- Orkanger-Lensvik-Agdenes-Ørlandet-Hasselvika-Rissa-Rørvik-Trondheim.
Geologiske helikoptermålinger i Altermarkområdet er tolket for å påvise nye serpentinitter i overflaten og på dypet i tillegg til å forbedre den struk- turgeologiske informasjonen. Magnetiske data er modellert for å framskaffe mer detaljerte kunnskaper. Nakken-anomalien er mest sannsynlig forårsaket av en serpentinitt på dypet. Den magnetiske kroppen har et fall mot sørøst på ca. 35o.
Kartleggingen i forbindelse med Kongsberg-Modum-prosjektet har avdekket at det finnes et godt potensial for murestein i området sør Prestfoss. Bergartene som er aktuelle består av båndede lyse og mørke gneisser/skifre som representerer omdannede vulkanske bergarter. Bergartene er sterkt forskifrede og veksler typiske på noen cm til noen dm skala.
Magnetic data collected near the earth's magnetic equator is more difficult to interpret than high latitude magnetic data because tha magnetic field intensity at the equator is smaller and because the ambient inducing field direction is horizontal. The low field strength procedures correspondingly smaller anomalies, and the shallow field inclination produces several complications.
A helicopterborne geophysical survey was completed in the South Pasvik area near the border with Russia. The primary target formation was the Gjøkvatn Formation which extends into Norway from Russia, and which is known to host nickel mineralization of the Russian side. The survey was commissioned by A/S Sulfidmalm, with liason and supervision carried out by Falconbridge Nickel Mines.
As a part of the MINN project (Minerals in Northern Norway) helicopter-borne geophysical surveys were performed on Senja and in Kvæfjord. Electromagnetic data from these surveys showed up anomalies that could be caused by large graphite mineralisation.
I rapporten er alt materiale samlet angående skiferundersøkelser utført av NGU i Troms fylke i 1974. Detaljert beskrivelse av de enkelte lokaliteter er gitt i 7 delrapporter. Nordkjosbotn; det ble sommeren 1974 foretatt prøve- bryting i en skifersone, men NGU anser ikke forekomsten for å være driv- verdig, spesielt på grunn av for liten mektighet. Tamokdalen; små mengder skifer er tidligere tatt ut på NV-siden av Melkefjellet, men området ansees ikke å ha store nok kvanta med god skifer.
... Gravitational fractures appear to have developed along a fold hinge at the edge of the high plateau. This zone should be checked in ...
Detailed mapping of a syn-orogenic intrusion and the surrounding rocks provides supporting evidence in favour of a recent re-interpretation of the stratigraphy of the Trondheim Nappe Complex (Sturt et.al.1994) The Tron intrusion lies within rocks of the Hummelfjell group. The preservation of folds within recry- stallised hornfels close to the intrusion confirms the presence of an old tectono-metamorphic event in these rocks.
Detailed mapping of a syn-orogenic mafic intrusion and the surrounding rocks provides supporting evidence for a recent re-interpretation of regional stratigraphy (Sturt et al. 1991). The Øyungen intrusion is a monotonous sheeted body of uralitised gabbro sitting in the Åsli formation of the Gula Group (Nilsen & Wolff 1989).
The study is based on over 1000 analysed drill core samples, drilled before 2007, from the Nussir copper deposit in Kvalsund in Finnmark, Northern Norway. The scope of the study was to find any correlations among the metals and eventually any metal zonations. Several conclusions can be drawn from the study of chemical composition of the drill cores.
The aim of the present study was to obtain more data regarding geological relations between the massive sulfide ore and wall rock, especially the microcline gneiss, the genesis of which is a subject of discussion. Another objective was to get more data about the distribution of gold in the ore and wall rocks. The choice of mapping target was influenced both by geological relationships and interests of the mining company.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.