Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Profilene er også sammenlignet med geotekniske data fra området (sonderboringer). Måledata viser oppstikkende fjell, mulig ...
... bare tolkes ved hjelp av geofysiske metoder. Petrofysiske data er avgjørende npr man ønsker å gjøre nøyaktige tolkninger av geologi fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... og seismiske utstyr kan man effektivt samle inn batymetriske data, geologiske data og informasjon om bunntyper. Disse dataene kan sammen med topografiske, ...
... de sedimentære bassengene i Barentshavet. Petrofysiske data er av største betydning for å tolke denne geologien fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... 2013.038 Correction of an offshore gravity data set (free-air data) by applying Complete Bouguer Correction. The new gravity anomaly map for ...
... fredag 11. desember. En stor del av innsamlingen av data i MINN- og MINS-programmene skjer ved hjelp av fly og helikopter. Kutt ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1997 ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1996 ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1995 ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1992 ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993 ...
... overflatevurdering av avsetningene der det ikke finnes andre data. Det er samlet inn 63 løsmasseprøver i området. Kvartærgeologien i ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.206 Data om innhold av tungmetaller inklusivt kvikksølv og PAH-forbindelser i ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1991 ...
... og det programmet som lager plottefiler med slike data. Programmer for behandling av radiometerdata fra helikoptermålingene. ...
... til fastpunkter uten å ødelegge eventuelle korreksjoner av data. Programmer for korreksjon av fastpunktplassering i ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1994 ...
... systemet på UNIVAC 1108 for bearbeiding av flymagnetiske data: korrigering, digitalisering og plotting. Programsystemet - ...
... Prosjektet har hatt som målsetting å fremskaffe data om brukt blåsesand i kraftverkene i Nidelvvassdraget, samt å komme med ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... m for the bird and 80 m for the spectrometer. The collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 75 m for the bird and 90 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... of samples yielded atrue isochron (i.e., MSWD 2.5), the data do support the concept of a probable isochron age at around 480-500 Ma, as ... "isochron fits" of various combinations of the analytical data. Together with the relatively high 87Sr/86Sr initial ratios, this results ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 47 m for the bird and 80 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... de siste 5-10 år er det samlet inn en mengde nye seismiske data i Skagerrak og Nordsjøen. Basert på disse dataene, samt eldre ... og Karmøy. Under sammenstillingen av kartet har vi benyttet data fra forskejllinge kilder, blant annet konvensjonelle seismiske data fra ...
... Banks, David 0800-3416 93.016 Rapporten presenterer data som er innsamlet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden 1966 ... 1990-92. Det er beregnet permeabilitetsverdier for disse data og noen av brønnene som ble boret av NGI i forbindelse med HOVEDFLYPLASS- ...
... the need for ground truthing. NGU had aquired single beem data, evaluated software for multibeam echo sounder classification, and ... samples and sediment maps for calibration of results. Field data have been aquired from the Sula Reef, the Røst Reef Complex, from the ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... terrain clearance of the helicopter was 65 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... utført magnetisk og batymetrisk kartlegging. Magnetiske data ble høsten 2011 samlet inn fra fly av det kanadiske firmaet Novatem. Detaljerte batymetriske data ble samlet inn an NGU ved bruk av F/F Seisma i august 2011. NGU har ...
... 0800-3416 88.221 An interpretation of aeromagnetic data acquired by NGU and Geco from Spitsbergen is reported. Considering the location of the area within the auroral belt, the data is generally of good quality. An aeromagnetic map covering Spitsbergen and ...
... Rapporten beskriver utstyret som ble benyttet, innsamling av data, prosesser- ing og presentasjon av data. Helikoptermålinger over kartblad 1722 IV, Stiklestad ...
... flyttblokkobservasjoner, steintellinger, rundingsanalyser og data om jordartsprøver er presentert. Kvartærgeologisk kart Altevatn 1532 ...
... of knowledge is valuable to society. Open-access data and geological maps are assets that can be used over and over again. ...
... 84.135 Rapporten viser en sammenstilling av eksisterende data fra Hegra forekomsten, en israndavsetning 12 km øst for Stjørdal. ...
... kursopplegg for nybegynnere i FORTRAN-programmering holdt av Data og systemtjenesten ved NGU. Rapporten inneholder deltakerliste, ...
... lineamnet map constructed from 500 meter grid bathymetric data and with maps of potential field data. Analysis of the fracture lineament map resolved a high density region in ...
... av forekomster. - Innhente erfaringer om hvordan data bør kodes, og hva slags type data som bør kodes for de enkelte forekomster. - Nordland fylke har et bredt ... og fremst skrevet for personer som seinere skal registrere data i DAMAMI. Den omtaler også de søke- og oppslagsrutiner som er utviklet ...
... på bekkesedimenter som mål. En oversikt over disse gamle data, hvilke elementer som er analysert og hvilke nivåer som ble funnet den ... ressurser og miljøvern. En spesiell teknikk - Exploratory Data Analysis - (EDA)-teknikk, som er særlig godt egnet for behandling av data ...
... was carried out over an area of c. 9164km2 in Vestfjorden. Data acquisition was carried out under magnetic conditions, thus giving high quality data. After second order polynomial statistical levelling of the tie lines and ...
... som en del av et prosjekt for innsamling av geofysiske data fra helikopter i Grongfeltet. Data skal be- nyttes til samtolking med geologi og geokjemi for å identifisere ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.