Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 51 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 56 m. Collected data were processed by AR Geoconsult ltd. using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the EM bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data aquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed by AR GeoConsulting using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 64 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 59 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... The average terrain clearance of the bird was 45m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.205 Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert. ...
Smethurst, Mark A. 0800-3416 2000.087 Data from mobile measuring teams participating in the RESUME-99 Fixed Route ... processed to facilitate a detailed comparison between the data sets. The exercise was organised by the Swedish Radiation Protection ... the route could be studied. This reports describes how the data sets from the different measuring systems were projected into the known ...
... Aivo 0800-3416 2001.061 This report presents data on major and trace element abundances in short (<0.5m) sediment cores that ...
... Systemet er laget for HP3000 og behandler sate- litt-data. NGU-BILD. ...
... i snøen. I det landsdekkende kartet bruker vi derfor kun data fra perioden på året med generelt lite snødekke (juni-oktober). ... opp bilder over Norge hver sjette dag. Hvem eier InSAR-data? Sentinel-1-satellittene er en del av EU's Copernicus-program som ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. This annual report gives a summary of activities connected with the ... with the most important water-level and hydrochemical data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1998. ...
... egne produksjons- og salgstall for 2011. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 14.05 2012. I alt 833 bedrifter og 1104 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... gir informasjon om arbeidet fra en starter innsamling av data under feltregistrering, til data er ferdig innlagt i databasen. Eksempler på produksjon av økart og ...
... Rapporten beskriver hvordan CNES behandler multispektrale data ved hjelp av EDB. Bakgrunnen for reisen var multispektral scanning utført ... samt resultater fra behandling av de inn- samlede norske data. Besøk på CNES (Centre National d'Etudes Spatial) Toulouse Frankrike ...
... prospectivity of different parts of the Råna intrusion: 2) Data sets generated from core drilled in 2006 (and relevant core drilled by ... the geology of the cores, 3) The significance of microprobe data from different parts of the Råna intrusion and 4) Possible targets for ...
... egne produksjons- og salgstall for 2013. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 29.04. 2014. I alt 865 bedrifter og 1169 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... 0800-3416 93.129 An integrated study of geophysical data from the offshore and onshore areas of northern Norway between 67° and ... of aeromagnetic, gravimetric and petrophysical data was integrated with mapping and palaeomagnetic dating of post-Caledonian ...
... egne produksjons- og salgstall for 2010. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 16.05 2011. I alt 790 bedrifter og 1190 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... The program system has not been tested on real data, only on theoretical data of which an example of the output is enclosed together with a flow-sheet ...
... for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester - Informasjon - Effektiviseringstiltak - Planer ... - Langtidsprogram Fem vedlegg bak i rapporten gir nærmere data om - Personale - Komiteer, verv etc. - Reiser og opplæring - Regnskap ...
... Fjordane) Det rapporteres om innsamling av hydrogeologiske data (brønndata) fra fjell- borebrønner i Sogn og Fjordane. Rapporten fokuserer på innsamlingsmetodikk og pålitelighet av data. Videre presenteres grove sammenstillinger av bruks- ...
... out in an area of 80,600 km2 in the Norwegian Barents Sea. Data processing comprised spike-removal and data editing, systematic corrections, statistical, and micro-levelling. ...
... på å sammenstille både eksisterende og nyinnsamlede data i forskjellige GIS-verktøy for å lette tolkningen av data og å se sammenhenger mellom de forskjellige datasett. Testprosjektet ...
... er det blitt mulig effektivt å kunne innsamle geologiske data over store strekninger langs strandsonen med informasjon om både batymetri og bunntyper. Data kan sammen med topografiske, geologiske og geotekniske data fra land, samt ...
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
... som ble fløyet har både digitale og analoge registrerte data, mens de rest- erende bare har analoge orginalopptak. Dette skyldes en ... på det digitale utstyret under oppdraget. Magnetiske data fra profiler med bare analoge opptak er digitalisert og presentert på ...
... å lage sykdomskart i farger. Et EDB-program, GRID, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Celler med færre enn 100 innbyggere blir ikke ...
... egne produksjons- og salgstall for 2007. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 20. mai 2008. I alt ca. 750 bedrifter har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... egne produksjons- og salgstall for 2008. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 8.mai 2009. I alt 807 produksjonssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... Skilbrei, Jan Reidar 0800-3416 92.265 Geofysiske data innsamlet fra helikopter over kartbladene Grong og Andor- sjøen er tolket. Tolkning av elektromagnetiske data har påvist flere interessante EM-anomalier, som representerer gode ...
... egne produksjons- og salgstall for 2009. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 28. mai 2010. I alt 720 bedrifter med tilsammen 1060 uttakssteder har sendt inn data som fordeler seg på de mineralske råstoffene som vist i figurer og ...
... for petroleum systems. In order to do so, a wealth of new data from Russia, from the Barents Sea and from the North Sea regarding glacier ... and sedimentation has been collected and analyzed. These data together with other relevant available data, provided input to the ...
... automatisk i boblehukommelse. Etter hvert oppdrag overføres data via HP-85 til NGUs dataanlegg. Her bearbeides data med prorammene OAPET1 og OAPET2 før de endelige beregnete data overføres ...
... The purpose of this report is to present the available data regarding the graphitic schists in the Gjerstad-Kragerø area and to make the data available for explorers and municipal land use planners. The graphite ...
... 0800-3416 1494 Z Et edb-program, GRID30, omregner data fra spredte punkt til data i rutenett (grid). Datamaterialet er dødelighetsrater fra 442 ...
... eller etter registreringsnummer, opplyse om alle registrerte data for hvert enkelt navn, listing av navn innenfor et bestemt kartblad ... - opplysninger som er registrert, opplyse om alle faste data som er lagt inn (f.eks. kartbladnavn og -nr., feltnavn fra sokkelen, de ...
... Sverre 0800-3416 92.250 Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over ... Arc/Info. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske data (2500 målinger) er sammenstilt, griddet til 100x100 m rutenett og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.