Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1640 resultater
... (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. I kartinnsynet til NADAG vises geotekniske data sammen med andre typer grunnundersøkelser, noe som gir et godt grunnlag ...
... av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. NGU gjør ...
... informasjonssystemer (GIS) kan laste ned og benytte NGUs data. I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk ...
INNSAMLING: Magnetiske data blir samlet inn fra en Piper Chieftain. Den magnetiske sensoren slepes 70 ... for stor versjon. De flymagnetiske data som samles i sommer vil gi informasjon om strukturer i gneisunderlaget, ...
... i Norge (Finne et al., 2015, Reimann et al., 2011). Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. ... svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa. (Data fra Reimann, et al. (eds.), 2014). Men først: Geokjemi er læren ...
... i fjell. Også Mattilsynet kan altså dra nytte av data; kartleggingen omfatter også nedfall fra Tsjernobylulykken, som fortsatt ... helikoptre og tre fly fremdeles med innsamling av geofysiske data. Vi flyr som aldri før Vi flyr som aldri før ...
... har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske data fra NGU kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det ...
... En slik tredimensjonal visualisering krever enorme mengder data - og datakraft. Forsker Trond Torsvik ved Norges geologiske ... påpeker Trond Torsvik. Det er alle slags typer data som nå blir matet inn i dataprogrammene, bearbeidet og de nærmeste ... i bevegelse Platebevegelser gjennom tidene Data om jordens indre og jordskorpenes bevegelser skal samles i ett dataprogram ...
... å påverka resultata i feil retning. Skal ein presentera data med tilstrekkjeleg visse må ein ha eit medvete tilhøve til denne ... på geokjemiske analysar og sikra høvet til å samanlikna data med tidlegare analyserte prøvar eller reanalysera gamle prøvar. Mellom ...
... siden. Foto: Ola Fredin som nå er utdatert. Med nye gode data kan geologiske ressurser, som for eksempel naturgrus og grunnvann, ... De gamle, utdaterte kartene skal forbedres. Med nye, gode data kan arealkonflikter avdekkes lettere og fylkets geologiske ressurser ...
... den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. Norges ...
... vanskeligere å deformere. Varmeproduksjon - Nye data om ulike bergarters radiogene varmeproduksjon rokker ved tesen om at ... 300 millioner år siden, mener forsker Trond Slagstad. Nye data viser at temperaturen rundt granittene i jordskorpen kan ha økt med opp ...
... blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken. ...
... som gir tredimensjonale høyoppløselige topografiske data. Disse 3D-modellene brukes innen skredkartlegging blant annet til å måle ...
... Vesterålen og Finnmark. Ny teknologi og høyoppløselige data fra MAREANO-programmet er satt sammen på nye måter, og serverer ...
... new seismic reflection profiles and multi- beam-echosounder data and a large scale sampling program to analyse Quaternary fjord sediments. ... Western Norway: Phase A1; Interpretation of seismic data and proposal of core-locations in fjords and along the coast ...
... Hvem trenger dataene? Mange har behov for data om geokjemiske bakgrunnsverdier, for eksempel kommuner og utbyggere, ved ... oppløsning. i dette nasjonale prøvetakingsprogrammet blir data som kan brukes ned på kommunenivå tilgjengelig. I ...
... infrastruktur for formidling av harmoniserte geologiske data på europeisk nivå. Geologien går på tvers av landegrenser. ... fra EGS' generalforsamling i 2014. NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger ...
... av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. - I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære ... forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i ...
... med lansering av ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Førekomstdata vert henta meir ... No finst det ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Europa samlar ...
... HUS gå ned mot havbunnen og samle inn høyoppløselige data mens den flyr i 7 til 25 meters høyde over bunnen. Først skal det samles inn akustiske data med SAS (syntetisk aperture sonar), EM2040-multistråle-ekkolodd og ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2014.055 NGU gjennomførte i 2008 et prosjekt ved Rondvassbu for å ...
Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data 2017.045 NGU utførte i 2007 georadarmålinger i Troms i forbindelse ...
... Werner, S.C. 0800-3416 Circum-Arctic geophysical data compilation 2009.010 An international effort to compile Circum-Arctic geophysical and bedrock data has been conducted by several national agencies (Russia, Sweden, Finland, ...
... And Synopsis Program). GRASP har muligheter til lagring av data, utplukking av data etter kriterier gitt av brukeren, definering av nye variable, ut- listing ...
... - Vi ser at interessen for å bruke offentlige data til å stimulere aktivitet og nyutvikling innenfor maritim og marin ... for å sikre veksten innen blå økonomi, og for å sikre data til kartlegging, planlegging og overvåkning. Et godt samarbeid ...
... på eggakanten halvvegs mellom fastlandet og Bjørnøya. Data frå MAREANO 3D-kart over kontinentalsokkelen utanfor Senja/Andøya. Data frå Kartverket og MAREANO Kontinentalsokkelen har i mange hundre år ...
... geosteder i basen, vi ønsker dine observasjoner og dine data! Kanskje ditt turmål fra påsken også bør være med? På NGU ... Hva har skjedd her? Vi ønsker dine observasjoner og dine data. Foto: Rolv Dahl Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert ...
... and the package contains approximately 1 Mbyte of geographic data, i.e. continental grid data, political boundaries and magnetic anomalies from the Central and Northern ...
... kartlegge hulromsdannelse i bakken. Eksempel på InSAR-data som kan se om områder synker. Foto: NGU. Hvordan kan synkehull ...
... av programmer for formattering og feilsjekk av disse data og data fra stasjonsmagnetometer. Programmer for innlesing og redigering av ...
... which handles approximately 3 Mbyte of geographic vector-data (X-Y data), including the Norwegian coastline, islands, rivers, lakes, roads, ...
... på 200 meter. Flyhøyde for slike målinger er 60 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg og resultatet er fremstilt i kartform. Vedlagt i rapporten er en ...
... A. 0800-3416 98.003 Isotope geochronologic data analysis is an integral aspect of nearly every type of tectonic study. ... no regional compilation of Norwegian geo- chronologic data has been assembled since 1986 (Kullerud and co-workers for the Western ...
... are essentially derived from 5 sources: (1) palaeomagnetic data, (2) magnetic anomaly data, (3) hot spot tracks, (4) biogeographic-tectonic data and (5) continental 'coast-line' fitting. Palaeomagnetic data provide ...
... System). IGS er et program for inspeksjon av kartografiske data på grafisk skjerm og kjøres på NORD-anlegget. Dataene kan korrigeres og de korrigerte data blir tatt vare på. Prosjekt igangsatt av NTNF's kartprogram. ...
... Tønnesen, Jan Fredrik 0800-3416 Publisering av eldre data, Anvendt geofysikk 2015.014 The aim of this report is to document ... antenna configuration. Penetration depth and overall data quality was our main focus. Comparison between Sensors and Software and ...
... 0800-3416 Anvendt geofysikk - Publisering av eldre data 2013.040 NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum ...
... Fredrik Olsen, Lars 0800-3416 Publisering av eldre data Anvendt geofysikk 2015.052 NGU utførte i 2009 georadarmålinger i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.