Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... A review of the available geological and geochemical data on the Sand- døla - Nesåvatna Mo - Cu prospects, Grong District. ...
... Et sammendrag til prosjektet: Verdalsraset, dynamisk geo-data simulering og visualisering, 14. mai 1991. ...
... Helikoptermålinger ved Ertlien og Bamble 2006.021 Data Acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Bamble, ...
... mønstre. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Geografisk fordeling av kreft, multippel sklerose, pernisiøs ...
A regional view of large-scale glacial processes and ice-sheet dynamics on the mid-Norwegian continental shelf during the Weichselian are presented on the basis of a regional digital bathymetric dataset. At times, ice flow was mainly channellised through ice streams located in bathymetric depressions on the shelf areas. Glacial sedimentary processes are discussed with focus on the marine-based part of the Scandinavian ice sheet during the last glaciation (the Weichselian).
A new generation of modern aeromagnetic surveys highlight the Caledonian basement and pre-Permian basin architecture of the southwestern Barents Sea. This configuration involved several Caledonian thrust sheets that collapsed and controlled the post-Caledonian rift development of the southwestern Barents Sea during Late Palaeozoic time.
... indre Kongsfjord og indre Rijpfjorden. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra indre Kongsfjorden og indre Rijpfjorden samt ...
... Kontakt wmsdrift@nug.no NGU slutter å levere data for viktige grunnvannsforekomster. Endring i tjenesten GrunnvannWMS ...
... over kvelden. Vi beklager ulempen dette vil medføre. Data fra NGUs servere vil være utilgjengelige tirsdag 25. november fra kl. ...
...  Vitenskapelige artikler med kart, bilder og geologiske data gir en omfattende oppdatering og beskrivelse av den geologiske utviklingen ... kunne fortsette noe av kartleggingen også i år. Nye data Både mineralnæring og universiteter vil ha stor nytte av ...
Geokjemi - MINN -data Hattfjelldal Nordkinn Nord-Salten Geokjemi - MINS -data Nord-Trøndelag og Fosen Oppdal-Rennebu (oppdatert 2. mai 2017) Eksempel geokjemiske data fra MINN/MINS-programmet Under finner du prosesserte geokjemiske data ...
... før flyturen over Barentshavet. Nye magnetiske data vil erstatte data som ble samlet i 1970. I dag utføres målingene med vesentlig mer ... Sammenstilling og tolkning av nye magnetiske data med eksisterende gravimetriske og seismiske data gir verdifull ...
... består av magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data, og er samlet inn med NGUs utstyrsenhet. Dette er et sammensatt ... Sokna og Hønefoss Øst er mindre områder som fyller inn data mellom eldre måleområder.  Datasettet Kongsberg Nord dekker et ...
... Kemerovo Oblast' (Russian Federation) in southern Siberia. Data have been obtained from groundwater (boreholes, wells), rivers, lakes and ... from abandoned mines and mine wastes. Hydrogeochemical data report: the sampling of selected locations in the Republic of Khakassia, ...
... too. Furthermore interpretation and analysis was made with data from a borehole in the Oslo region (Bærum). There was little background ... the injected water. Image logs of the acoustic televiewer data are not presented in this report. These data are available at NGU. ...
... the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility ... cover has also been measured. The masgnetic susceptibility data have been compared for different lithologies and sediment composition and ...
... This report documents the geochemical and microbiological data on water samples collected during field expeditions during the summers of ... of Khakassia (Russian Federation) in southern Siberia. Data have been obtained from groundwater (boreholes, springs, wells) rivers and ...
... cover has also been measured. The magnetic susceptibility data have compared for different lithologies and sediment composition and ...
... is our intention that this compilation of geochemical data, can be used as a database for those who need an overview of the chemical ... Rift. A compilation of previously published geochemical data on the lower Cambro-Silurian sedimentary sequence, including the alum ...
... techniques within sediment budget studies - Modelling - Data management Fourth I.A.G. A.I.G. SDEIBUD Workshop, Kingston, Ontario, ... environments: scaling issues, new techniques, modelling and data management ...
... fra HP-85 til HP-3000. Registrering og behandling av data fra digital vekt (Mettler PK300), og overføring av resultatfil fra HP-85 ...
... (an indicator of long residence time). Hydrochemical data report from sampling of two deep abandoned hydrocarbon exploration wells: ...
... of northern Norway and Sweden: U-Pb, Rb-Sr, and isotope data from the Rombak-Tysfjord ...
... Tysvær, Utsira og Vindafjord kommune med tilrettelegging av data for arealplanlegging ...
... og omegn Her er 3D-visualisering av data, Trondheimsområdet. Vis på ArcGIS Online ... av borhull, gruveganger, sjakter og bygninger på Løkken Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil ...
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen. - Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig ...
... bord på FF Seisma slik at vi har anledning til å samle inn data selv. Dybdekart over indre Oslofjord sammenstilt med data fra land. Data fra Kartverket og NGU. Når en skal kartlegge havbunnen ...
... Geofysikkart i små format Geofysikk - MINN -data (Mineralressurser i Nord-Norge) Alta-Kvaenangen ... Ballangen Geofysikk - MINS -data (Mineralressurser i Sør-Norge) Kongsberg-området ...
... den nye satellitten på nettet. Han ser fram til å ta nye data i bruk. - Oppskytingen er viktig og gledelig, sier forsker John Dehls ... i Norge. Den nye satellitten gjør at vi får landsdekkende data, vi får informasjon oftere enn før og alt er gratis, forteller Dehls. ...
... 80 og 90 meter er mer vanlig. På denne måten får vi data som avslører om havbunnen er hard eller bløt, fast fjell eller ... På årets høsttokt har geologene samlet inn mye gode data fra havbunnen ved hjelp av Topas. På en lang transportetappe i hele 10 ...
... de ulemper dette medfører for brukere av våre kart og data. Tirsdag 25. november fra kl 16.00 vi det bli utført arbeid på NGUs servere. Det betyr at kart og data blir tidvis utilgjengelige. Arbeid på servere 25. november Arbeid ...
Kartet over hard og myk bunn er basert på data samlet inn ved hjelp av multistråleekkolodd. Dette instrumentet benyttes ... gir informasjon om variasjon i bunntype. Slike data er svært nyttige og i mange tilfeller nødvendige for framstilling av ...
... sedimenter. Maringeologene ved NGU har tolket nye data fra Eggakanten og havområdet mellom Tromsøflaket og Lopphavet. Dette gir ...
... oppbygging og geologiske utvikling. Dette er data som oljeindustrien trenger for å kunne lete etter olje og gass. Olje ...
... kvalitet og relevans som leverandør av geologiske data. Samtidig må NGU i større grad konsentrere virksomheten om ...
... av tunneler på den nye motorveistrekningen som krever slike data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta kan karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. NGU gjør ...
... driftes av NGU. Databasen inneholder i første omgang data fra geotekniske undersøkelser, og er basert på SOSI-standarden for slike ... brukernes behov. Det finnes to metoder for å levere data til NADAG. Dersom prosjekteringsverktøyet GeoSuite er benyttet i et ...
... informasjonssystemer (GIS) kan laste ned og benytte NGUs data. I første omgang er data fra de nasjonale databasene for berggrunn, løsmasser, skred, grus og pukk ...
INNSAMLING: Magnetiske data blir samlet inn fra en Piper Chieftain. Den magnetiske sensoren slepes 70 ... for stor versjon. De flymagnetiske data som samles i sommer vil gi informasjon om strukturer i gneisunderlaget, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.