Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... miljø og ressurser i kystområdene. Dette vil være viktige data for Forsvaret, forvaltning og fiskerinæringa, sier spesialrådgiver ved ...
... å samle inn klimadata fra Arktis og sammenligne disse med data i fjerntliggende områder i Asia. Vi skal undersøke variasjonen i ...
... om tilhøva under metamorfosen. Ved å kombinera slike data med datering av ulike mineral, kan me få viktig kunnskap om bergartens ...
... and landscape mapping using high-resolution topography data at the Sunnmøre coast – Alvilde Krohn ̶-Nydal 09.40  ̶  09.55 ...
... font{ line-height:100%; } a[x-apple-data-detectors]{ color:inherit !important; text-decoration:none ...
... er i de deler av Norge, hvor det finnes moderne radiometrisk data. Cesium-137 har 30 års halveringstid, akkurat så lang tid som har ...
... og et overliggende skikt av tette bergarter. Ut fra de data som foreligger, er det lite som tyder på at jordskjelvaktivitet, ...
... av satellitter kunne man studere isdriften, og sammen med data fra de amerikanske, og senere også de russiske, isstasjonene fikk man i ...
... modell av Twin Peaks-området, med sidesøkende sonar-data og bilder drapert over 3D-modellen. K – karbonatskorpe; KK – ...
... geology of the southwestern Barents Sea from aeromagnetic data Jan Reidar Skilbrei Page(s): 64-67 Download  1,8 MB ...
... og grunnlaget for all moderne havbunnskartlegging: Data fra flerstråle-ekkolodd. Det klassiske enkeltstråle-ekkoloddet var ...
... (REE). Fra disse arbeidene sitter NGU inne med store mengder data, både geologiske, geofysiske og geokjemiske (analyse av thorium i fast ...
... observed by time-lapse photographs and remote sensing data. Polar Research 31, 11106, http://dx.doi.org/10.3402/polar.v31i0.11106. ...
... påvirkning på miljøet. Derfor trenger metallindustrien data som viser metallnivåer og andre parametre, som for eksempel pH, i jorda ...
... og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye ...
I samarbeid med Rogaland fylkeskommune har NGU i 2002 utført geologiske undersøkelser i Rogaland som tredje år i et 6-årig program. I den vestlige delen av Egersundfeltet opptrer en anortositt med et sterkt blått fargespill, som har et stort internasjonalt markedspotensiale som naturstein. Kartleggingen har som siktemål å kartlegge alle disse forekomstene innenfor et kjerneområde mellom Hellvik og Ogna.
... the porphyritic granodiorites. At the moment, virtually no data exist to document the assumed better mechanical property of the ...
Klikk på ikonene for å komme til profilene våre på Instagram, Twitter, Facebook, YouTube og Issu (en digital publiseringsplatform for brosjyrer, ukeblad osv). Etter det kommer du til eksempler fra de ulike sosiale mediene vi bruker.
... på NTNU på innsamling og tolkning av slike data. I flyet demonstrerer Dumais hvordan den svarte boksen fungerer. ... Både tunellbyggere og oljeselskap er interessert i våre data om hvordan berggrunnen ser ut, sier Odleiv Olesen. Nå kartlegges ...
... tykkelse av kryssende strukturer beregnes. Analyse av data Ved analyse brettes det orienterte digitale bildet ut (se figur ... I tillegg til grafisk presentasjon kan alle data listes i tabellform. Figur 5 viser frekvenshistogrammer for et ...
... kan komme hit For første gang skal forskere samle inn data fra variasjoner i isbreenes utbredelse så langt tilbake i tid som det er ... 10-15 000 år. Men dette er en forenkling. - Vi vil ha data fra en så lang periode som mulig, og vet egentlig ikke hvor gamle de ...
... kjente trusler til sin eksistens men mangler kvantitative data. Her har vi gjort en ekspertvurdering, enten i gruppa eller vi har søkt ... IUCN forholder seg imidlertid til kvantifiserbare data og nedgang eller forringelse i prosent. Man bruker fastsatte ...
... font{ line-height:100%; } a[x-apple-data-detectors]{ color:inherit !important; text-decoration:none ...
... instans som har denne grunnkartleggingsrollen i Norge. Data fra NGU blir brukt videre av gruveselskaper, som igjen gjør ytterlige ... er den nasjonale institusjon for samling og forvaltning av data på berggrunnsgeologi og mineralforekomster i Norge. Før kjelen kan ...
... miljø og ressursar i kystområda. Det vil óg vere viktige data for Forsvaret, forskingsføremål og fiskerinæringa, seier ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
... aktivitet langs sprekkesonen (Mienert m. fl., 2010). Våre data gir heller ingen indikasjoner på at området er ustabilt. Arbeidet ...
... på en diger blokk. Han viser også til kunnskap og data fra Alpene. Der har geologer sett det samme mønsteret. Små skred og ...
... Klikk på det for å få det større. Her er det samlet alle data fra tidligere trykte kart og resultater fra nyere forskning de siste ti ...
... kreftformer er ikkje påvist. Med bakgrunn i medisinske data, anbefaler Statens strålevern at brunneigarar som har drikkevatn med ...
... i kvaliteten på dypseismikk og andre geofysiske data som er nødvendige for å avbilde marginenes dypeste deler. Passive ...
... først studerer vi laserbilete tatt frå fly, sokalla LiDAR-data, kor vegetasjonen er skrelt vekk frå bileta. Det er eit særs godt ...
Her finner du en liste over brosjyrer fra Norges geologiske undersøkelse. Listen omfatter både faglige brosjyrer og brosjyrer som presenterer NGUs virksomhet.
... Figur 3 viser logget ledningsevne vs analysert ledningsevne. Data fra begge borehull er tatt med. Det er meget god overensstemmelse mellom ...
... Norge. Fra disse arbeidene sitter NGU inne med store mengder data, både geologiske, geofysiske og geokjemiske (analyse av thorium i fast ...
... institusjon for kartlegging og håndtering av geologiske data i Norge og utfører derfor kartlegging av geologiske forhold som kan føre ...
... mer­ket av mennesker. Dette kalibreres mot til­svarende data fra nyere jordskjelv der man i tillegg har instrumentelle målinger. I ...
... Grafisk fremstilling for å sammenlikne data i ulike undergrupper. Brønnfunksjonen ... i datasettet når datasettet er sortert. Dersom antall data er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene. ...
... Thereafter the multibeam bathymetric survey started. The new data will have a resolution of less than 20 cm and will help us to define the ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.