Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

1599 resultater
... ny viten om undersøkelsesområdet. Nye geokjemiske data fra en samling moreneprøver fra Nordland, Troms og Finnmark ...
... finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon ...
... av geologien og hydrogeologien i området. Report on the data and literature available on the Korgen Water- works area, Lillehammer ...
... forvaltning av vannressursene. Kvartærgeologiske kart og data for Numedalen mellom Larvik og Hvittingfoss. ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes tungmineralfraksjon ...
... konsentrasjoner i overflatesedimentene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene - MAREANO ...
... og analysert for innhold av 137Cs. Miljøgeokjemiske data og dateringsanalyser fra Norskehavet og Tidligere Omstridt Område (TOO) - ...
... artifact. Electrical resistivity and refraction seismic data acquisition over a segment of the Møre-Trøndelag Fault Complex ...
... er foreløpig ikke bestemt. Sammenstilling av data over Cu- og Zn-innholdet i sera og geokjemiske prøver. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... - 1985. Katalog for geologiske, geofysiske, geokjemiske data og rapporter ved NGU. ...
... Ni, P og F. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge. ...
... seksjonen. Organisering og lokalisering av Seksjon for data- og systemtjeneste, og mulige samarbeidsformer med IKU. ...
... for 65 elements were reported. New geochemical data from a collection of till samples from Nordland, Troms and Finnmark ...
... feltarbeid. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status- rapport pr. 15. november 1976. ...
... D. Røthing, K. 0800-3416 94.082 A new gravity data set from Svalbard and the adjacent sea areas: Processing report ...
... Vegetasjonsklassifiserings på grunnlag av digitale landsat-data. I. Vegetasjonsklassifisering og kartlegging i Alta, Finnmark. ...
... province of south-eastern Siberia. Hydrochemical data report from sampling of polymetallic mines in Zaibaikalskii Krai, eastern ...
... legges frem. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status- rapport pr. 25.5. 1977. ...
... other lithologies. Petrography, mineralogy and whole-rock data of the major lithologies of the Fen Complex ...
A preliminary palaeomagnetic study has been carried out in Vesterålen, Senja and Kvaløya (Troms) in order to furnish temporal constraints on near offshore fault-activity in the Lofoten area. At Senja, two phases of faulting and brecciation have been identified. A young phase, attendant of the formation of fault-gouges, is Rcent/Tertiary in origin, whereas an older phase has a Permian age. A Permian age (c.
... provide geophysical information for mineral exploraion. Data acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Espedalen, ...
... sedimentkjernene fra de to transektene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-transektet og ...
... Tomographic inversion of synthetic refraction seismic data using various starting models in Rayfract® software ...
... of Khakassia, Southern Siberia, Russian Federation - Data Report ...
... om datasettene finner du her Brosjyrer, kart og data fra geofysiske flymålinger. Geofysiske flymålinger ...
... Utvikling av metoder for nivåjustering av flymagnetiske data. 2005.014 The airborne gamma-ray spectrometric method is primarily ... gamma-ray spectrometers can record at least 256 channels of data in the energy range 0-3 MeV. After applying concentional processing, ...
... block 02/06, offshore West Ireland, gravity and magnetic data of the area from Statoil's DRAGON database were assorted to give a comprehensive overview of what data are already on hand. For the area of interest eight folders with gravity ...
... i 3D 2019.009 Acquisition of Magnetotelluric (MT) data at Masi is a joint venture project between NGU and Westfälische Wilhelms Universitat Münster in Germany. The data was collected in 2015. The main objective is to understand the regional ...
... with aeromagnetic surveys between 1965 and 1975. These data were complemented recently by significant acquisitions of new data from the northern Barents Sea. The combined NGU data sets have been merged ...
... av fjord- og dalfyllinger 2005.029 Geologiske data fra dalføret ved Gaupne i Sogn og Fjordane samt fra deler av ... av ArcGis modulet 3D Analyst og ArcScene. De bearbeidede data inkluderer kvartærgeologiske kart, seismiske data, georadardata samt bordata. Som grunnlag for 3Dmodellene er ...
... of the interpretation of green laser and aerial photograph data for seabed sediment mapping in shallow areas, Søre Sunnmøre. This work ... on two previous projects in the same area which provide the data used here – Marine basemaps Søre Sunnmøre, and the Green Laser Søre ...
... A compilation of published isotope geochronological data for Cenozoic volcanic / magmatic activity on the African plate and for ... activity are also included. In addition, geochronological data for selected Northern African sedimentary basins (Tadouenni, Kufra, ...
... A. 0800-3416 86.113 Landsat-5 Thematic Mapper (TM) data has been used to map linear structures of three areas of Trøndelag, ... structures. The aim of the project was to utilise digital TM-data through an image processing system to enhance detection and analysis of ...
... and around the city of Tomsk - all in south-western Siberia. Data have been obtained from groundwater (wells, boreholes and springs), ... from abandoned mines and mine wastes. Hydrogeochemical data report: the sampling of selected localities in Kemerovo Oblast' and Tomsk ...
... Oasis Montaj program and can operate on angy geo-referenced data stored in a Geosoft database file. The rotation program is distributed ... do not accept responsibility for any loss or corruption of data that might occur through use of the software. A software tool to rotate ...
... effort and confidence for maps based on visual and acoustic data in MAREANO ...
... er foreløpig ikke testet. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av kreft i 43 kommuner i ...
... Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.