17 resultater
... og litteraturdatabase Geofysiske kart og data (MINN/MINS) Geokjemi (MINN/MINS) ... vil vi her forsøke å tilgjengeliggjøre foreløpige data, i 2D, 3D og 4D (tidsserier) - hvor full løype med metadata, produktark, ...
... Survey 1993 DRAGON database Gravity data Aeromagnetic data Petrophysical data Heat flow and thermal modelling ...
Geokjemi - MINN -data Hattfjelldal Nordkinn Nord-Salten Geokjemi - MINS -data Nord-Trøndelag og Fosen Oppdal-Rennebu (oppdatert 2. mai 2017) Eksempel geokjemiske data fra MINN/MINS-programmet Under finner du prosesserte geokjemiske data ...
... og omegn Her er 3D-visualisering av data, Trondheimsområdet. Vis på ArcGIS Online ... av borhull, gruveganger, sjakter og bygninger på Løkken Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil ...
... Geofysikkart i små format Geofysikk - MINN -data (Mineralressurser i Nord-Norge) Alta-Kvaenangen ... Ballangen Geofysikk - MINS -data (Mineralressurser i Sør-Norge) Kongsberg-området ...
... infrastruktur for formidling av harmoniserte geologiske data på europeisk nivå. Geologien går på tvers av landegrenser. ... fra EGS' generalforsamling i 2014. NGUs kunnskap og data er nyttige i en rekke ulike sektorer i det norske samfunnet. Vi legger ...
 
Listen under oversiktskartene viser tilgjengelige geologiske havbunnskart. Navngivingen av kartene er gjort etter koordinatsangivelser. For å forenkle gjenfinningen av kartene finner du igjen ønsket område i oversiktskartet.
 
... World Digital Magnetic Anomaly Map  (3.9MB jpg) based on data from  http://geomag.org/models/wdmam.html Global Bathymetry/Topography Map  (1.6MB jpg) based on data from https://www.gfdl.noaa.gov/ Free Air Gravity Anomaly ...
Offisielle geologiske data, bilete og tekst som er lagt ut på ngu.no, eller som finnast publisert ...
... når du skal fylle ut et skjema når du skal laste ned data. Dette for at du skal slippe å fylle ut samme skjema gang på gang for ...
Vår bruk av personopplysninger
NGUs hovedkontor ligger i Trondheim. I tillegg er det et avdelingskontor i Tromsø og et borkjernesenter på Løkken i Trøndelag.
... i ulike format som kan brukes i vanlige kartplottere. Mye data fra kartleggingen kan i tillegg lastes ned fra mareano.no. Gjennom ...
... kreftformer er ikkje påvist. Med bakgrunn i medisinske data, anbefaler Statens strålevern at brunneigarar som har drikkevatn med ...
... Grafisk fremstilling for å sammenlikne data i ulike undergrupper. Brønnfunksjonen ... i datasettet når datasettet er sortert. Dersom antall data er et partall, er medianen gjennomsnittet av de to midterste verdiene. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.