8 resultater
... driftes av NGU. Databasen inneholder i første omgang data fra geotekniske undersøkelser, og er basert på SOSI-standarden for slike ... brukernes behov. Det finnes to metoder for å levere data til NADAG. Dersom prosjekteringsverktøyet GeoSuite er benyttet i et ...
... og geofysiske datasett. Ferdig behandlede kart og data blir offentliggjort så snart de er klare. Kartleggingen omfatter ... som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens ...
... Undergrunnsprogrammet jobber med å samle geologiske data om undergrunnen, og å gjøre disse tilgjengelig for allmenheten gjennom ... Vi arbeider også med å øke kvaliteten på eksisterende data, blant annet ved å utvikle løsninger for å tilby mer geologisk ...
... fra både Finnmark, Troms og Nordland. Ferdig behandlede data blir offentliggjort så snart de er klare. Kartleggingen omfatter ... som blir sammenstilt med geokjemiske og geologiske data. Gjennom tolkning får forskerne fram et pålitelig bilde av berggrunnens ...
... grunnvannsnett (LGN) ble etablert i 1977 for å fremskaffe data om den naturlige variasjonen i grunnvannets nivå, temperatur og kjemiske ... potensielt er påvirket av menneskelig aktivitet. LGN data er benyttet i en rekke prosjekter. På 80-tallet inngikk noen av ...
26 land samarbeider om en felles dataportal med data for europeisk mineralproduksjon og -handel, leteaktiviteter, med oversikt ...
... bak den pågående deformasjonene. I tilllegg til data om bergspenninger vil også varmestrøm og bevegelser i berggrunnen inngå ...
... Thereafter the multibeam bathymetric survey started. The new data will have a resolution of less than 20 cm and will help us to define the ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.