11 resultater
... i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og ... (GIS), Per Ryghaug (NGU) og geologiske data som er tilgjengelig og B jørn Ove Grøtan (NGU) om "3D-kart; enklere ... Mardal fra Kartverkets bidrag skal fortelle om geografiske data som er tilgjengelig for lærerne i undervisningen - "Kart og bilder ...
... for Norskehavet og Barentshavet. Hvilken type data får de fra MAREANO og hva trenger de? Foredragsholder: Cecilie von ... 14.15-14.35 Petroleumsnæringens bruk av MAREANO-data – nå og i fremtiden. Hvilke typer MAREANO-data bruker petroleumsnæringen i dag, og hvilke kan de eventuelt bruke mer av. ...
... om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg ... til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.
... Marie Bredal, NGU Bruk av satellittbaserte InSAR-data i fjellskredovervåkingen, Einar Anda, NVE Åpen Q&A, live demo (send ...
... infrastruktur Torkild Åndal - Behov for geologiske data ved planlegging av store vegprosjekt i kystsonen ...
... også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som hjelper oss å forstå hvordan framtidas samfunn kan bygges med grønt ...
... foredragene viste vi nytteverdien av geologiske kart og data, støttet opp av aktuelle eksterne samarbeidspartnere og brukere. Det ble ... vegvesen, Ingrid Dahl Hovland forteller om "Deling av data"   5. NGU-forsker Espen Torgersen forteller om ...
... and landscape mapping using high-resolution topography data at the Sunnmøre coast – Alvilde Krohn ̶-Nydal 09.40  ̶  09.55 ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.