9 resultater
... i september 2015. Fjerde temaet ut er GIS, Geo-kart og data, Tre fremragende forelesere stiller for hvert tema innenfor kart og ... (GIS), Per Ryghaug (NGU) og geologiske data som er tilgjengelig og B jørn Ove Grøtan (NGU) om "3D-kart; enklere ... Mardal fra Kartverkets bidrag skal fortelle om geografiske data som er tilgjengelig for lærerne i undervisningen - "Kart og bilder ...
... for Norskehavet og Barentshavet. Hvilken type data får de fra MAREANO og hva trenger de? Foredragsholder: Cecilie von ... 14.15-14.35 Petroleumsnæringens bruk av MAREANO-data – nå og i fremtiden. Hvilke typer MAREANO-data bruker petroleumsnæringen i dag, og hvilke kan de eventuelt bruke mer av. ...
... om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg ... til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.
... infrastruktur Torkild Åndal - Behov for geologiske data ved planlegging av store vegprosjekt i kystsonen ...
... også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som hjelper oss å forstå hvordan framtidas samfunn kan bygges med grønt ...
... and landscape mapping using high-resolution topography data at the Sunnmøre coast – Alvilde Krohn ̶-Nydal 09.40  ̶  09.55 ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.