8 resultater
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... sørgjer for at Norge er til stades, overvaker og hentar inn data i både islagte og opne farvatn heile året. Foto: Kjartan ...
... og det er bare formaliteter som gjenstår før kart og data blir publisert og gjort tilgjengelig for alle interesserte. - Vi har ... i 2003. NGUs Morten Smelror er svært fornøyd med at kart, data og modeller fra Arktis nå er på plass. - Det nye kartet med data og ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
... Ganerød og Bingen. Databasen er bygget opp med data fra Norge og deler av Nord-Atlanteren, samt noe fra Sverige og Finland. ...
... nye jordskjelvdata og unge strukturer tolket fra seismiske data av Oljedirektoratet, tyder på at deformasjonen av berggrunnen utenfor ... millioner år gamle.   Store skjelv Nøyaktige data om jordskjelv kan også hjelpe seismologene med å anslå hvor ofte store ...
Andreas Orset har fått i oppdrag å gå gjennom hele Norge. I Nordmarka i Oslo, ser han spor av betydelige geologiske endringer. For mange tusen - og geologiske epoker - siden, kunne reiseskildringen kanskje sett slik ut....:
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.