24 resultater
...  Vitenskapelige artikler med kart, bilder og geologiske data gir en omfattende oppdatering og beskrivelse av den geologiske utviklingen ... kunne fortsette noe av kartleggingen også i år. Nye data Både mineralnæring og universiteter vil ha stor nytte av ...
... arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen. - Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig ...
... med lansering av ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Førekomstdata vert henta meir ... No finst det ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Europa samlar ...
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
... med sikte på å samle informasjon og sammenstille data om mineralressurser over hele Arktis nord for 60°N. Gjennom god ledelse ... en database og en nettportal med detaljert informasjon og data om mineralressurser i Arktis. Jeg er trygg på at jeg har hele NGU ...
... om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg ... til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, ...
... gjer det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data på best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende ... no er lansert, vil me jobba vidare med kvalitetssikring av data og å gjera dataa tilgjengeleg gjennom andre tenester. Til dømes ...
... var økende fra 2009 til 2012. For 2014 er det samlet inn data fra alle produsentene som viser at de har brukt 75 millioner kroner på ... dette frivillig for de fleste produsentene. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 13. mai 2015.  Statistikken ligger på ...
... dataplattform er allerede der, kalt « European Geological Data Infrastructure », sier Solar. Omstilling av energikilder, ...
... Kartet viser noen av områdene der det trengs mer detaljerte data. Foto: Rune Eian/NGU.  Etter en presentasjon fra ulike avdelinger ... var nyttig å få høre hva de ulike aktørene trengte av data til kommuneplaner, industri og så videre. At vi får disse innspillene ...
... bedre, og finne nye. Et viktig steg var å harmonisere data fra alle europeiske land slik at vi bedre «vet hva vi har». Dette ... komme til nytte i fremtiden uten et felles «språk», der data fra ulike land kan sammenlignes. Til det foreslår vi FNs system for ...
... samanstille ein rapport basert på eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei vurdering av geologien på kvar ...
... grafittforekomstens størrelse, form og innhold. - Det er data som er nødvendige for å kunne avgjøre hvilke forekomster som bør ... gjort av prospekteringsselskap, basert på blant annet våre data, sier Gautneb. Åpen informasjon Akkurat her, ved Møkland, ...
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i fjor, omlag 89 % av dette er pukk og grus.
... (GTK) Nordens mineralpotensial og NGUs tjenester og data. I år var det NGU som hadde det faglige ansvaret for Nordic Mining Day, ...
... gruveindustri og andre brukere av geologiske data. Nettportalen viser først og fremst registrerte forekomster, men ...
... kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det er interessant når man ...
... steinen nøye, med og uten lupe, og noterer sine geologiske data med presis nøyaktighet. Gabbroen herfra er trolig hele 1,8 milliarder år ... til pukkformål. Det er også viktig at gode geologiske data er tigjengelig for arealplanlegging, slik at ikke verdifulle ressurser ...
... overordnede prosjektet som jobber med å samle og samkjøre data over ressursene i Europa heter FRAME (Forecasting and Assessing Europe’s ... ti land som er med. I tillegg er det flere land som leverer data over hva som finnes av ressurser i landet sitt.  - Vi har laget en ...
... <2     2,9 * Data fra Norwegian Crystallites 23.11.2009 ** Iota - Høyren kvarts ...
... (REE). Fra disse arbeidene sitter NGU inne med store mengder data, både geologiske, geofysiske og geokjemiske (analyse av thorium i fast ...
... og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye ...
... instans som har denne grunnkartleggingsrollen i Norge. Data fra NGU blir brukt videre av gruveselskaper, som igjen gjør ytterlige ... er den nasjonale institusjon for samling og forvaltning av data på berggrunnsgeologi og mineralforekomster i Norge. Før kjelen kan ...
... Norge. Fra disse arbeidene sitter NGU inne med store mengder data, både geologiske, geofysiske og geokjemiske (analyse av thorium i fast ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.