12 resultater
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... arbeids­prosessene knyttet til innsamling og bruk av data og kunnskap om undergrunnen. - Programmet skal utvikle nye systemer som effektivt gjør det mulig å tilrettelegge data og kunnskap om undergrunnen, slik at brukerne lett får tak i riktig ...
... (NADAG) skal sikre deling og gjenbruk av samfunnsviktige data fra grunnundersøkelser i Norge. I kartinnsynet til NADAG vises geotekniske data sammen med andre typer grunnundersøkelser, noe som gir et godt grunnlag ...
... og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norce (tidligere ... inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data. Arbeidsmøte avholdt Fredag 7. februar 2020 arrangerte NGU ...
... skjermbildet er tatt fra den nye karttjenesten InSAR Norge. Data er samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske ... NGU har igjennom mange år jobbet med InSAR data som en del av fjellskredkartleggingen som utføres på oppdrag for Norges ...
... vil Copernicus-programmet i EU gi radardata hver sjette dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ... delta i EUs Copernicus-program, fastslår Terje Wahl.  Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender informasjon ...
... infrastruktur. I Norge finnes store mengder geotekniske data. NAsjonal DAtabase for Grunnundersøkelser (NADAG) vil over tid gi ... som er utført hvor, og muliggjøre en effektiv tilgang til data. I noen områder er kartlegging av kvikkleire sentralt for å kunne ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
... vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer. Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart ... er en av flere byer som er rammet InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning ...
... milliarder av kroner ved å øke kunnskapen og systematisere data om undergrunnen. Vi trenger en systematisk oversikt over grunnvann, ...
... økte kostnader til vedlikehold i fremtiden. Nye data fra radarsatellitter gjør det enklere å avsløre setninger og bevegelser ...
... NGU har over lengre tid drevet med avlesing av INSAR-data (Interferometric synthetic aperture radar) fra satellitter, Når dataene ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.