14 resultater
... metoder og verktøy, og de skal kunne vurdere innsamlede data kritisk, for så å sette sine funn i en større og nyttig sammenheng. I ... strømningsretninger etc. Geofoner til seismiske data, Elverum 2019. Foto: M. Valdresbråten Datapunktene fra de siste 3 ...
... direkte fra NGUs nettsider ( Grunnvannsborehull ). Data¬settene inneholder samme informasjon som publiseres i fakta-arkene i ... NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU skal følgende tekst oppgis: ...
...  (JOVA). LGN ble etablert i 1977 for å fremskaffe data om den naturlige variasjonen i grunnvannets nivå, temperatur og kjemiske ... undersøkelse (NGU) hvor NVE har ansvaret for innsamling av data om grunnvannstemperatur og grunnvannsnivå. Disse data inngår blant annet ...
... rapporteringskrav, skal vannverk registrere og rapportere data om vannverket og produksjonen gjennom «Altinn». Dataene lagres i ...
... i årene som kommer fortsette å samle inn og sammenstille data om grunnvannvannsbrønner og grunnvannsundersøkelser og dermed øke ...
... samanstille ein rapport basert på eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei vurdering av geologien på kvar ...
... rettigheter Du har rett til innsyn og retting av dine data. Ta kontakt med Norges geologiske undersøkelse. Du har rett til å ...
... om grunnvann. Begge direktorater forvalter kunnskap og data for andre myndigheter som har ansvar for lover som regulerer de ulike ...
... rapporter. Statens vegvesen har ennå ikke lagt inn sine data, trolig sitter de alene på data fra minst en million borepunkt. - Det er en enorm jobb å ...
... internasjonalt samarbeid. - Vi utvekslar erfaringar og data med fleire andre geologiske undersøkingar. Nederland og Tyskland har kome ...
... Vi anvender både praktiske metoder og samler inn data i felt Samarbeid Vi samarbeider også med institusjoner utenfor ...
... om du lurer på noe, sier Marianne. Samler viktige data Alle brønner som registreres hos Norges geologiske undersøkelse ...
... NGU jobber kontinuerlig med å samle inn relevante data og tilrettelegge webløsninger for bedre informasjon om grunnforholdene. ...
... av Norge, utarbeidet av Lars A. Kirkhusmo (NGU), basert på data fra Landsomfattende mark- og grunnvannsnett (LGN) I ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.