8 resultater
... i Norge (Finne et al., 2015, Reimann et al., 2011). Data fra sørlige deler av Norge er ikke samlet inn. ... svært lave sammenlignet med de sørlige delene av Europa. (Data fra Reimann, et al. (eds.), 2014). Men først: Geokjemi er læren ...
... metoder og verktøy, og de skal kunne vurdere innsamlede data kritisk, for så å sette sine funn i en større og nyttig sammenheng. I ... strømningsretninger etc. Geofoner til seismiske data, Elverum 2019. Foto: M. Valdresbråten Datapunktene fra de siste 3 ...
... beiteland i Europa. Prosjektet ga høykvalitets geokjemiske data - mer enn 50 kjemiske elementer i opp til tre ulike ekstraksjoner - for ... tetthet på én prøve per 2500 km2. I alt finnes det data for 60 elementer ved hjelp av tre forskjellige metoder: ...
... skyvedekkene ut i Barentshavet, sier han. Magnetiske data brukes også i framstilling av berggrunnsgeologiske kart. De nye kartene viser i tillegg til magnetiske data, også bergartsgrenser og magnetismen som er målt på bergartsprøver. ...
I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i ...
... til analyser på laboratoriet. Ønsker landsdekkende data Forskerne er ute, til fots, på sykkel og i bil, i til sammen 121 ... tatt en annen retning; mot kriminaletterforskning. Data fra GEMAS-prosjektet avslørte hvor den såkalte Isdalskvinnen var født ...
... jorda varierer på ulike steder. Forskerne har derfor samlet data som viser hvor man finner ulike forhold av strontiumisotopene 87Sr og ... dermed også hvor personen trolig kommer fra. Nyttige data I tillegg til norske Kripos, har blant andre Britiske Scotland Yard ...
... av tungmetaller i vekster er til stede.  Norge mangler data Belinda Flem. Foto: NGU I et støttebrev til ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.