6 resultater
... med lansering av ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Førekomstdata vert henta meir ... No finst det ei nettside med søkbare og tilgjengelege data om mineralførekomstar i heile Europa. Europa samlar ...
... gjer det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data på best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende ... no er lansert, vil me jobba vidare med kvalitetssikring av data og å gjera dataa tilgjengeleg gjennom andre tenester. Til dømes ...
... var økende fra 2009 til 2012. For 2014 er det samlet inn data fra alle produsentene som viser at de har brukt 75 millioner kroner på ... dette frivillig for de fleste produsentene. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 13. mai 2015.  Statistikken ligger på ...
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i fjor, omlag 89 % av dette er pukk og grus.
... gruveindustri og andre brukere av geologiske data. Nettportalen viser først og fremst registrerte forekomster, men ...
... fortrinn at den tidlig kom på nett og begynte å presentere data med viktighetsklassifisering tilpasset brukerne. Det ble hentet ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.