11 resultater
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
... gjer det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data på best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende ... no er lansert, vil me jobba vidare med kvalitetssikring av data og å gjera dataa tilgjengeleg gjennom andre tenester. Til dømes ...
... Ganerød og Bingen. Databasen er bygget opp med data fra Norge og deler av Nord-Atlanteren, samt noe fra Sverige og Finland. ...
... samanstille ein rapport basert på eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei vurdering av geologien på kvar ...
... gruveindustri og andre brukere av geologiske data. Nettportalen viser først og fremst registrerte forekomster, men ...
... kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det er interessant når man ...
... steinen nøye, med og uten lupe, og noterer sine geologiske data med presis nøyaktighet. Gabbroen herfra er trolig hele 1,8 milliarder år ... til pukkformål. Det er også viktig at gode geologiske data er tigjengelig for arealplanlegging, slik at ikke verdifulle ressurser ...
... og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
... Klikk på det for å få det større. Her er det samlet alle data fra tidligere trykte kart og resultater fra nyere forskning de siste ti ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.