15 resultater
... feltarbeid blir lagt inn i dataverktøyet. Mange data Han stør seg på både geofysiske data, seismiske profil og geologars kartlegging i felt, når han skal laga dei ...
Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nå modernisert våre berggrunnskart. Dette forenkler bruken av dataene for de som skal jobbe med planlegging av infrastruktur, som veier og bygninger.
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
... gjer det enklare for offentleg forvalting å bruka NGU sine data på best mogleg måte. Dei vil no få betre informasjon om kjende ... no er lansert, vil me jobba vidare med kvalitetssikring av data og å gjera dataa tilgjengeleg gjennom andre tenester. Til dømes ...
Naturkunnskap gir økt glede med å ferdes ute. Langs turstien på Farstadsanden i Møre og Romsdal gir nye informasjonstavler inspirasjon til større opplevelser ute.
... all norsk natur under ett og samme system. Det gjør at data enkelt kan sammenstilles. Natur i Norge (NiN) er et beskrivelsessystem ... flora og fauna. Geologisk kartlegging og tilpassede data kan også hjelpe oss med å forutse utbredelsen av ulike typer flora og ...
... Ganerød og Bingen. Databasen er bygget opp med data fra Norge og deler av Nord-Atlanteren, samt noe fra Sverige og Finland. ...
For 2,5 milliarder år siden førte økningen av oksygen i jordens atmosfære til nedfrysing av store deler av jordkloden, viser ny forskning. «Snowball earth» var et faktum.
... samanstille ein rapport basert på eksisterande kunnskap og data. Rapporten skal mellom anna innehalde ei vurdering av geologien på kvar ...
... kombinerer prøvane vi har tatt i LITO-prosjektet med andre data, kan vi sjå generelle trekk i berggrunnen. Det er interessant når man ...
... gruveindustri og andre brukere av geologiske data. Nettportalen viser først og fremst registrerte forekomster, men ...
... steinen nøye, med og uten lupe, og noterer sine geologiske data med presis nøyaktighet. Gabbroen herfra er trolig hele 1,8 milliarder år ... til pukkformål. Det er også viktig at gode geologiske data er tigjengelig for arealplanlegging, slik at ikke verdifulle ressurser ...
... og bærbar felt-PC, ligger alle geologiske og geofysiske data som er relevante for området de ferdes i. Her plotter de inn alle nye ...
... to ICAM VII , covering the scientific themes: New data on seafloor geology and deep structure of the Arctic Basin and adjacent ...
... Klikk på det for å få det større. Her er det samlet alle data fra tidligere trykte kart og resultater fra nyere forskning de siste ti ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.