Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

37 resultater
... P. 0800-3416 2000.077 Interpretation of Magnetic Data, Eidangerfjord ...
... in the area. A total of 60 line-kilometers of radiometric data were acquired in a single flight, covering an area of approximately 3 square km with a 50-m line spacing. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ...
... of VLF, radiometric, and magnetometric, and VLF data were collected in June, 1997, in a test area east from Larvik. The 1997 ... the average flying height was 80 m above ground level. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... at NGU using software developed by Geosoft, Inc. Magnetic data, consisting of total field measurements collected by a cesium vapor ...
... i mafiske intrusjoner. Regional tolkning av geofysiske data, kartblad Arendal, M 1:250 000. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... - 1985. Katalog for geologiske, geofysiske, geokjemiske data og rapporter ved NGU. ...
... other lithologies. Petrography, mineralogy and whole-rock data of the major lithologies of the Fen Complex ...
... Helikoptermålinger ved Ertlien og Bamble 2006.021 Data Acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Bamble, ...
... magnetometer were used for electromagnetic (EM) and Magnetic data acquisition. In the first part of the survey, a 256 channel Exploranium GR ... RSX-5 were used in the last part for radiometric data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, mostly E-W ...
... The purpose of this report is to present the available data regarding the graphitic schists in the Gjerstad-Kragerø area and to make the data available for explorers and municipal land use planners. The graphite ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 47 m for the bird and 80 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... terrain clearance of the helicopter was 65 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... som edb-tegnede kart (målestokk 1:250 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 24 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,36 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data. Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... i den hensikt å belyse anvendelsesområdet for geokjemiske data. Det blir gitt eksempler på ulike kartfremstillinger. Videre presenteres ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
New data on Upper Ordovician conodonts from the Trondheim Region, Central Norwegian ...
... og det ble tilsammen fløyet ca. 1 500 profilkilometer. Data fra målingene er behandlet ved hjelp av forskjellige program i NGU's HP ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... knyttet til omvandling av larvikittene. De ulike data er samtolket og sammenstilt i et geologisk kart. Totalt er 14 typer ...
... very low frequency EM (VLF) og radiometriske målinger. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 (ikke VLF). ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... Estimater for statistiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan utnytte dem etter ønske ...
... vannverk: Ut fra tolkning av foreliggende geologiske data samt geofysiske målinger (VLF-profilering) konkluderes med at muligheter ...
... statiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er laget på magnetbånd. Sporelementer og hovedelementer i ...
... konkrete og detaljerte promlemstillinger. Overføringer av data fra et kart til et annet kart i større målestokk kan kreve omfattende ...
... av Skagerrak med multistråleekkoloddet Simrad EM 100. Desse data har NGU brukt i samarbeid med andre institusjoner i et storstilt ...
... with appendices presents all chemical and hyperspectral data available from these two reconnaissance cores, and thus serves as an ...
... geology of the southwestern Barents Sea from aeromagnetic data Jan Reidar Skilbrei Page(s): 64-67 Download  1,8 MB ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.