7 resultater
... som er brukt er feltbefaring, analyse av foto og LiDAR-data, tolkning av geofysiske og geotekniske data, samt 14C-datering av organisk materiale. Geologi og landskapsutvikling ...
... utført i utvalgte vassdrag i Nord-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... og dette dekket ca. 620 km2. Rapporten inneholder dessuten data fra noen ekstra profiler fløyet for NGU utenfor den sydvestlige delen av området ved Skarvatnet. Flyhøyden var 200 fot Data fra målingene er behandlet i NGU's dataanlegg og er deretter tegnet ut ...
... county. It is our judgement that the techniques and types of data utilized, may also be used for preparation of a new national radon hazard ... map. These studies consider airborne gamma ray survey eU data to be better than mapped geology at accounting for and therefore ...
... og kunnskap NGU har, uten ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den ...
... og geotekniske undersøkelser, analyse av foto og LiDAR-data, samt vurdering av resultater fra 14C-datering av organisk ...
... i Trøndelag omfatter også sammenstilling av eksisterende data om berggrunn, byggeråstoff og InSAR i tillegg til et forbedret ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.