22 resultater
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar ... not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... 0800-3416 Anvendt geofysikk - Publisering av eldre data 2013.040 NGU har logget et 200 m dypt borehull ved Geologisk Museum ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... Oslo/Asker and BergenIMongstad. A relatively large amount of data has already been collected in the Oslo Region in the course of various NGU ... Mongstad areas were not covered by any kind of geothermal data at the start of the present project. We conducted the very first gamma ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... høydedata gir et viktig supplement til andre typer data og kan brukes direkte sammen med andre digitale datasett (flybilder, ... fly-og helikoptermålinger). Sammenlignet med andre typer data gir bruk av detaljerte, digitalke terrengmodeller en rekke fordeler. Det ...
... på en rekke kilder og undersøkelser, derav historiske data for området. Norges geologiske undersøkelse har sammen med en ... kilder for grunnforurensning i Oslo ut fra historiske data fram til 1941. 939 potensielt forurensende virksomheter er kartlagt. Dette ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... requested to NGU for additional geophysical and geological data. Resistivity measurements and structural geology along the railroad ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... via Sandvika til Asker. På grunnlag av tilgjengelige data og feltarbeid er det satt sammen berggrunnsgeologiske kart i M 1:10000 med ...
... enn i grunnfjellsområdet. Ut fra XRF/ICP-MS analyser samt data fra Raade (1974), antas et energibidrag fra radioaktivitet i det aktuelle ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... 6644400 B18 605940 6644280 NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull ...
... analyse av metodenes muligheter vl bli foretatt når disse data er behandlet. Metoden gir verdifull informasjon om borehullsavvik. ...
... The study does not attempt to interpret the element data collected in terms of geological history and genesis. The results of the ...
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity.Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar images, ...
... opplysninger. Det arbeidet viser at det finnes en god del data om grunn-og grunnvann i Oslo kommunes arkiver, men at opplysningene ikke ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.