25 resultater
... UTbygning 2016.048 Refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange ... med ny versjon av programmet Res2DInv. Disse nye data er deretter samtolket med resultater registrert under drivingen av tunnelene. Tomografisk inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette ...
... UTbygning 2019.014 Refraksjonsseismiske data, samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange nordlige ... med nyeste versjon av programmet Res2DInv. De samme data er tidligere reprosessert og samtolket med observasjoner fra ... evaluert. Reprosessering og ny samtolking av geofysiske data med resultater fra tunneldriving, Knappetunnelen ved Ringveg Vest i ...
... on the diurnal variations of the magnetic field during the data processing. Central North Sea Aeromagnetic Survey 2010 (CNAS-10) data acquisition and processing ...
... Gneiss Region. A compila- tion of published whole-rock data. ...
... Mesozoic that were only previously inferred from available data. Precise age data show very connected and correlatable histories for these marginal ...
... blitt utført i utvalgte vassdrag i Hordaland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... over sand-, grus- og pukkforekomstene i hele landet. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og kort rapport for ...
... Alf 0800-3416 87.020 Denne rapporten bygger på data fra to tidligere rapporter om sand- og grusundersøkelser i kommunen ... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Modalen er det ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart samla inn ved hjelp av multistråleekkolodd og parametrisk sonar, ...
... og tolket. Det er tatt hensyn til eksisterende geologiske data fra kartlegging i tolkningen av de geofysiske dataene. Hensikten med dette ... et ledd i å bygge opp kompetanse på tolking av denne type data. Soner som er tolket til å være sprekkesoner eller forkastninger er ...
... sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er ...
... for sørlige del av Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport fra ...
... Grus- pg Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... og pukkressursene innenfor disse eiendommene, og ut fra de data som finnes, vurdere en framtidig utnyttelse av ressursene. Det meste av ...
... over tunneltraseen under sjøbotn. De innsamlede data var av varierende kvalitet grunnet dårlig sikt og slam i borehullene. Dette kan skyldes dårlig rengjøring av borehullene. Data var likevel tolkbare slik at sprekkestatistikk er utarbeidet for alle de ...
... er sammenholdt med filtrerte og forsterkede seismiske data ved hjelp av Topas. Det konkluderes med at Topas er velegnet utstyr til ...
... for å verifisere tolkinga av havbotnen. Basert på innsamla data, er det laga ei tolking over sedimenta på botnen. Generelt er i botnen i ...
... forskjellige områdene er basert på tolkning av seismiske data, mens sedimenttype er bestemt hovedsakelig ved hjelp av overflateprøver ...
... jordundersøkelsen i Bergen fører til følgende tiltak: - Data fra undersøkelsen legges til grunn for en helserisikovurdering. ...
... 99.022, 99.049, 99.058, 99.062 og 99.077 og toksikologiske data anbefales følgende tiltaksgrenser for innholdet av arsen, bly og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.