Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

52 resultater
... ikke testet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Korrelasjon mellom geokjemiske data og dødlighetsrater 1971-75 for 8 h.typer av kreft ...
... korrelasjonsanalyser mellom epidemiologiske og geokjemiske data fra 60 kommuner i det sydøstlige Norge. De epedemiologiske data innbefatter aldersjusterte dødlighetsrater 1971 - 75 for 8 hovedtyper av ...
... information for mineral exploration activities. The data were collected by Geological survey of Norway (NGU) personnel and ... (EM), very low frequency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were aquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying height ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan benytte dem etter ønske mot å ... mønstre for alle analyserte elementer. Geokjemiske data fra bekkesedimenter, kartblad LILLEHAMMER 1:250 000. ...
Ottesen, Rolf Tore 0800-3416 1494 A Geokjemiske data fra NGU's blyprosjekt korreleres med prevalense data for multiple sclerose. Denne forberedende undersøkelsen synes å indikere ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... Ni, P og F. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Hjerte-kar- sykdommer og bekkesedimenter i Sørøst-Norge. ...
... Zn og Pb) i det sentrale østlandsområdet. Pålitelighet av data og geokjemisk bakgrunnsnivå. ...
... Fredrik Olsen, Lars 0800-3416 Publisering av eldre data Anvendt geofysikk 2015.052 NGU utførte i 2009 georadarmålinger i ...
... soil and ground water. Further comparison of the airborne data with radon emanation and concentration data in houses has established that the airborne data can be used to locate ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:2,2 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... et hytteområde ved elva Skvaldra. Hensikten var å skaffe data om overdekkets mektighet og sammensetning, spesielt med sikte på øket ...
... delingenes statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er an- gitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... ut temperaturfølere i borhull 2 og 7 slik at detaljerte data for grunnvanns-temperatur vil kunne fremlegges i april-mai 2000. Vi antar ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... UTbygning 2009.064 Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom ... Forbedrede Forundersøkelser for Tunneler, retolket data fra tre profiler med to andre teknikker. Metodene som er sammenlignet i ...
... Vesterålen, Norway: field observations and geochemical data. Gregor Markl Page(s): 53-75 Download  10,8 MB ...
... og geologisk bosetting. Der hvor kvartærgeologiske data foreligger ble disse benyttet. Undersøkelsene ble foretatt med ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd, og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... statisiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert 7 ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... mekaniske styrken og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.