Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

69 resultater
... for oppholdet var å arbeide med simulerte SPOT-data fra fly fra et testområde i Alta og så på hvilken anvendelsesområder ... seg også fra hverandre. Erfaringer med simulerte SPOT-data. ...
... geochemical anomalies could be outlined. Soil geochemical data from the Nordkinn peninula, Finnmark ...
... Reimann, Clemens 0800-3416 2000.084 Censored data are a well-known problem when dealing with regional geochemical data. Often many analytical results for some of the most interesting variables, ...
... North Norway), NGU needed a reprocessing of all radiometric data available from the Finnmark and northern Troms counties. It was also of interest to merge and compile these data with the recent radiometric data acquisition from MINN airborne ...
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1) Landsat-1 data og 2)digitaliserte, multispektrale flybilder. Oppløselighet på bakken i ...
... at de kan påvises med fjernanalyse. Det er brukt 2 sett data: 1)Landsat-1 data og 2) digitaliserte, multispektrale flybilder, oppløselighet på bakken i ...
... En foreløpig tolkning av aeromagnetiske og gravimetriske data på sokkelen utenfor Troms mellom 69o30,N og 71oN presenteres. Det er ... Vestfjorden-Vanna- forkastningskomplekset. Fra gravimetriske data kan opptil 6 km mektige sedi- menter tolkes på Finnmarkplattformen. En ...
... images of aeromagnetic, gravimetrid and topographical data and geological maps combined with EM helicopter measurements and VLF ... Rift, AKR, van be outlined from the geophysical data. The Ciednjaljåkka-Boaganjav'ri Lineament and the Soadnjujav'ri ... Finnmark, Norway: combined interpretation of geophysical data. ...
... ny viten om undersøkelsesområdet. Nye geokjemiske data fra en samling moreneprøver fra Nordland, Troms og Finnmark ...
... for 65 elements were reported. New geochemical data from a collection of till samples from Nordland, Troms and Finnmark ...
... Vegetasjonsklassifiserings på grunnlag av digitale landsat-data. I. Vegetasjonsklassifisering og kartlegging i Alta, Finnmark. ...
... i 3D 2019.009 Acquisition of Magnetotelluric (MT) data at Masi is a joint venture project between NGU and Westfälische Wilhelms Universitat Münster in Germany. The data was collected in 2015. The main objective is to understand the regional ...
... 0800-3416 92.143 Geofysiske, geokjemiske og geologiske data fra Kautokeino-grønnsteinsbeltet er samtolket for å påvise favorable ... (22.000 profil-km) og gravimetriske (2500 punkt) data er sammenstilt, griddet til 100 x 100 m rutenett og overført til Erdas og ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the EM bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... som ble fløyet har både digitale og analoge registrerte data, mens de rest- erende bare har analoge orginalopptak. Dette skyldes en ... på det digitale utstyret under oppdraget. Magnetiske data fra profiler med bare analoge opptak er digitalisert og presentert på ...
... Sverre 0800-3416 92.250 Geologiske og geofysiske data er samtolket for å framstille et enhetlig berg- grunnskart over ... Arc/Info. Aeromagnetiske (22.000 profil-km) og gravimetriske data (2500 målinger) er sammenstilt, griddet til 100x100 m rutenett og ...
... de sedimentære bassengene i Barentshavet. Petrofysiske data er av største betydning for å tolke denne geologien fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... of samples yielded atrue isochron (i.e., MSWD 2.5), the data do support the concept of a probable isochron age at around 480-500 Ma, as ... "isochron fits" of various combinations of the analytical data. Together with the relatively high 87Sr/86Sr initial ratios, this results ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... NGU-produsert mosaikk i målestokk 1:20.000 benyttet. Alle data ble registrert både digitalt og analogt. Resultatene er fremstilt som ... i målestokk 1:50.000. På de elektromagnet- iske kartene er data fra analoge opptak overført til grunnlagskart plottet ut på ...
... I 1990 ble NGU trukket inn i et samarbeid med NIVA hvor NGUs data for kjemisk analyse av overflatevann ble overlatt til NIVA for å inngå i data- settet som skulle benyttes til å beregne tålegrenser i overflatevann. I ...
... og profilavstand var henholdsvis 200 fot og 250 meter. Data er prosessert ved NGUs data-anlegg før uttegning som profilkurve og kotekart i målestokk 1:50 000. ...
... the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the ...
... the geology, the history of investigations and all previous data (now in digital form) on the distribution of P2O5 and apatite in the ... and by several generations of mafic dykes. We have a data set of 280 bulk rock analyses. The bulk of the samples are from the ...
... Teknisk svikt under gullanalysen svekker påliteligheten av data- materialet. En lokalitet med forhøyet gullverdi faller sammen med høy ...
... Statens Vegvesen, Vadsø, mottok NGU i februar 1970 en rekke data fra forskjellige grusforekomster innen Finnmark fylke. Lokalitetene med ...
... associated with conductivity and magnetic lows. Radiometric data were initially processed to produce a total count map, but then ... is associated with gold in the area. The quality of the data was unfortunately not good enough to produce ratio maps, but three ...
... Henrik 0800-3416 1833 Rapporten inneholder data og resultater fra geofysiske målinger fra helikopter over et område nord ... profilkurvekart tegnet ut på Calcompplotter etter at målte data er behandelt i NGU's datamaskin ved hjelp av forskjellige program. Kartene ...
... ble ca. 975 km2 dekket. Flyhøyden var 200 fot. Data fra målingene er behandlet i NGU's HP3000 data- maskin og deretter tegnet ut som profilkurvekart og kotekart i målestokk ...
... Lillebukt alkaline complex together with older analytical data on REE in apatite from the associated carbonatite. Published REE data on apatite from Siilinjärvi are also presented for comparison. The ...
... Estimater for statiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan ut- nytte dem etter ønske. ...
... 50/100 meter. Datainnsamlingen foregikk i september 1989 og data ble prosessert i NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- og ...
... converging on a 'plateau' with an age of 344+- 17 Ma. The data from the St.Ekkerøya dyke do not yield any conclusive result; a total ... be considered as a crystallisation age for the dyke. The data are compared with results from (1) an earlier K-Ar study and (2) a ...
... interpretation has been made based on the geophysical data as well as petrophysical measurement. The geophysical data indicates that the Blankvatn gneiss constitutes a dome structure with the ...
... to harmonize methods of sampling, preparation, analysis, data treatment and interpretation, focusing on heavy metals and radionuclides. ... used as sampling medias, with 15 sites in each country. A data quality assessment was carried out, and maps of pollutant elements clearly ...
... poor energy stabilisation in the instrument. The obtained data will be of great value when the new borehole gamma-ray probe developed by ...
... til vegtilslagsmateriale. Fra før hadde man svært få data av tilslagsmateriale innen fylket. Vegvesenet har hittil ikke benyttet ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ...
... og prøvetakinger for petrofysiske målinger. Disse data sammen med aeromagnetiske målinger er tolket og brukt i utarbeidelsen av ...
... m Navigasjonsgrunnlag: Fotomosaikk målestokk 1:20.000. Alle data registrert både anlogt og digitalt. Resultatene fremstilt som magnetiske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.