Innholdstype

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

58 resultater
... ground movements due to earthquakes and volcanic activity. Data stacking methods that take advantage of a growing archive of radar ... not been monitored by other techniques. Analysis of InSAR data over Romeriksporten. ...
... informa- tion for improved geological mapping. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ... total of 2780 line-km of VLF, radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. Poor performance of the ...
... of radiometric, magnetometric and electromagnetic data were acquired, coverinbg an area of approximately 180 sq km. The average ... height was 80 m. Nominal line spacing was 200 meters. The data were processed by The Geological Survey of Norway using software developed ...
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... of VLF, radiometric, magnetometric, and electromagnetic data were acquired, covering an area of approximately 650 sq km, mostly over ... 2020 line-kilometers of radiometric, magnetometric, and VLF data were collected in an adjoining area immediately to the north of the ...
... Oslofeltet. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Regional bekkesedimentgeokjemi på Østlandet og i Trøndelag. ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... Banks, David 0800-3416 93.016 Rapporten presenterer data som er innsamlet av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i perioden 1966 ... 1990-92. Det er beregnet permeabilitetsverdier for disse data og noen av brønnene som ble boret av NGI i forbindelse med HOVEDFLYPLASS- ...
... Mesozoic that were only previously inferred from available data. Precise age data show very connected and correlatable histories for these marginal ...
... all tilgjengelig geofaglig viten og foreta ny innsamling av data i en tidlig fase. 2. videreutvikle metodikken ved forundersøkelser ved ... spesielt etter ved forundersøkelser langs tunneltraseen). Data og kart som presenteres i denne rapporten bør betraktes som indikative, ...
... 2010.035). Rapporten gir en oppsummering av eksisterende data og informasjon fra NGUs nasjonale databaser og fra andre relevante ... en nærmere kvalitetssikring av de rapporterte geologiske data for 6 av disse mulige lokaliteter basert på befaring i felt. Feltarbeid ...
... conductivity and borehole resistance in a well. The gained data serve as the basis for the dimensioning of larger ground-source heat-pump ... were performed in the geologically diverse Oslo region and data collected from TRTs that were carried out by other companies. The data is ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:870 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... been calibrated against 183 regional water level observation data from autumm 1975 and against the flows in groundwater-fed springs and ... wells. The results show a satisfactory fit with real data, allowing for the limited spatial resolution of the model. A sevenmonth ...
... på Morskogen-Korslund. Hensikten var å fremskaffe data om fjellkvalitet, grunnvann og geologi. Brønnene var i daglig bruk så ... er det i tillegg gjort logging med akustisk televiewer. Data for temperatur og ledningsevne i vann er noe usikre da vannet ble omrørt ...
... Hammaren og samlet inn på høyoppløselige batymetriske data. Målet med undersøkelsen var å kartlegge elvebunnet med spesiell fokus ... er kartlagt og karakterisert. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Flere små ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... materialets egenskaper både til veg- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Hurdal har 4 ...
... på oversiktsbefaringer og gjennomgang av eksisterende data. I rapporten klassifiseres mulighetene for grunnvannsforsyning til de ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... høydedata gir et viktig supplement til andre typer data og kan brukes direkte sammen med andre digitale datasett (flybilder, ... fly-og helikoptermålinger). Sammenlignet med andre typer data gir bruk av detaljerte, digitalke terrengmodeller en rekke fordeler. Det ...
... andre måle- teknikker. Disse målingene har gitt verdifulle data på varmeledningsevne i forskjellige bergarter og hvordan ... i forsøksområdet. Kartet er sammenstilt med geografiske data (eiendomsdatabase, gatenavn etc) og lagt ut på Internett, slik at man kan ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... alle observerte sprekker og strukturer i borehullet.Disse data er presentert i stereografiske projeksjon. Her er det også definert ... program for avspilling av OPTV logg for hele borehullet. Data ligger på denne CD. Borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer, SiA, ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Folloregionen har ...
... materialets egenskaper både til veg- og betong- formål. Data for registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Aurskog-Høland ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert i ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... si at alle vurderinger er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke fore- tatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... vil si at vurderingene er gjort med bakgrunn i eksisterende data. Det er ikke foretatt befaringer eller feltarbeid. I rapporten ...
... requested to NGU for additional geophysical and geological data. Resistivity measurements and structural geology along the railroad ...
... materialets egenskaper både til veg- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Eidsvoll har 13 ...
... Finnmark, Norway from combined geophysical and geological data. Odleiv Olesen, Jan Sverre Sandstad Page(s): 43-62 Download ...
... UTbygning 2009.064 Tolkning av refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for samarbeidsprosjekt mellom ... Forbedrede Forundersøkelser for Tunneler, retolket data fra tre profiler med to andre teknikker. Metodene som er sammenlignet i ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.