50 resultater
... i løsmasser, men også i punkter på fjell. GPS-data fra det ustabile fjellparti bekrefter at den øverste delen glider ned med ... Her finner du noen eksempler på bruk av InSAR-data. Eksempler på bruk av Insar-data ...
... eller føretak som nyttar seg av gratis offentlege data. Gjennom to dagar får deltakarane intensiv oppfølging av ekspertar ... einaste kravet er at ideen nyttar seg av gratis offentlege data. - I Noreg har vi myke offentlege data som vi bruker til myke ...
... konsentrasjoner i Klasse I (bakgrunn). Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra MAREANO Øst - MAREANO ...
... relativt unge oljedirektorat fortelle at "Bruken av data, gjøre informasjon åpent tilgjengelig, er en norsk greie som jeg til ... har vi lange tradisjoner med deling og tilrettelegging av data og kunnskap. Oljedirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat ...
... of unstable bedrock in the area. Processing of resistivity data took place with the Res2DInv software version available at the time ... vertical or inclined fracture zones. Reprocessing of ERT data from Åknes, Stranda Municipality, Møre and Romsdal County ...
... sedimentkjernene fra de to transektene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Kong Karls Land-Bjørnøyrenna-transektet og ...
... Tomographic inversion of synthetic refraction seismic data using various starting models in Rayfract® software ...
... of the interpretation of green laser and aerial photograph data for seabed sediment mapping in shallow areas, Søre Sunnmøre. This work ... on two previous projects in the same area which provide the data used here – Marine basemaps Søre Sunnmøre, and the Green Laser Søre ...
Geokjemi - MINN -data Hattfjelldal Nordkinn Nord-Salten Geokjemi - MINS -data Nord-Trøndelag og Fosen Oppdal-Rennebu (oppdatert 2. mai 2017) Eksempel geokjemiske data fra MINN/MINS-programmet Under finner du prosesserte geokjemiske data ...
... og omegn Her er 3D-visualisering av data, Trondheimsområdet. Vis på ArcGIS Online ... av borhull, gruveganger, sjakter og bygninger på Løkken Data i 3D er viktig for fremtiden. NGU satser på økt bruk av data i flere dimensjoner, og etablering av ulike data i 3D. På denne siden vil ...
... Geofysikkart i små format Geofysikk - MINN -data (Mineralressurser i Nord-Norge) Alta-Kvaenangen ... Ballangen Geofysikk - MINS -data (Mineralressurser i Sør-Norge) Kongsberg-området ...
... blir brukt sammen med andre geologiske og geofysiske data til å lage en 3D-modell for Fjellregionen og kan gi opplysninger om ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for å vurdere radonfare og cesiumnedfall etter Tsjernobylulykken. ...
... av det statlige kartleggingsprogrammet MAREANO, som samler data fra havbunnen. - I all hovedsak oppfyller programmet sitt primære ... forvaltningsplanene for havområdene. Gode kvalitetssikrede data er grunnleggende for både bruk og vern, sier leder av programgruppen i ...
... area of Vesterdjupet, Nordland. Both acoustic and optical data collection were affected by technical problems which reduced the data quality. Acoustic and optical data collected with the HUGIN HUS AUV were ...
... i snøen. I det landsdekkende kartet bruker vi derfor kun data fra perioden på året med generelt lite snødekke (juni-oktober). ... opp bilder over Norge hver sjette dag. Hvem eier InSAR-data? Sentinel-1-satellittene er en del av EU's Copernicus-program som ...
... som er brukt er feltbefaring, analyse av foto og LiDAR-data, tolkning av geofysiske og geotekniske data, samt 14C-datering av organisk materiale. Geologi og landskapsutvikling ...
... Undergrunnsprogrammet jobber med å samle geologiske data om undergrunnen, og å gjøre disse tilgjengelig for allmenheten gjennom ... Vi arbeider også med å øke kvaliteten på eksisterende data, blant annet ved å utvikle løsninger for å tilby mer geologisk ...
... med tidsserie som åpnes, når man bruker polygonverktøyet. Data kan lastes ned ved å trykke på den grønne knappen merket «CSV» ... av flere punkter fås ved å klikke på «View Data» i plottvinduet. En beskrivelse av informasjonen som er gitt for de ...
... og gratis nettbaserte karttjenesten for InSAR-data. Tjenesten vil gjøre InSAR-data tilgjengelig for hele Norge. Forskningsinstituttet Norut har vært sentral ... inn på et område av interesse og se de prosesserte InSAR-data. Påmelding til workshop Fredag 7. februar 2020 kl. ...
... grunnvannsnett (LGN) ble etablert i 1977 for å fremskaffe data om den naturlige variasjonen i grunnvannets nivå, temperatur og kjemiske ... potensielt er påvirket av menneskelig aktivitet. LGN data er benyttet i en rekke prosjekter. På 80-tallet inngikk noen av ...
... direkte fra NGUs nettsider ( Grunnvannsborehull ). Data¬settene inneholder samme informasjon som publiseres i fakta-arkene i ... NGU gjøres tilgjengelig under Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved bruk av informasjon fra NGU skal følgende tekst oppgis: ...
... World Digital Magnetic Anomaly Map  (3.9MB jpg) based on data from  http://geomag.org/models/wdmam.html Global Bathymetry/Topography Map  (1.6MB jpg) based on data from https://www.gfdl.noaa.gov/ Free Air Gravity Anomaly ...
... skjermbildet er tatt fra den nye karttjenesten InSAR Norge. Data er samlet inn av Sentinel-satellitter i regi av det europeiske ... NGU har igjennom mange år jobbet med InSAR data som en del av fjellskredkartleggingen som utføres på oppdrag for Norges ...
... for turister, skoleelever og naturforvaltere. Den inneholder data om foreslått verneverdige objekter og andre interessante ... og geomorfologi» fra 1979. I tillegg er det lagt inn data fra ekskursjonsguider, kartbladbeskrivelser og andre publikasjoner. ...
... in Lofoten and Vesterålen in 2013. Electromagnetic data from this survey showed up anomalies that may be caused by large graphite ... objects was based on both magnetic and electromagnetic data from helicopter-borne measurements. All results from the 2017 work are ...
... og det er bare formaliteter som gjenstår før kart og data blir publisert og gjort tilgjengelig for alle interesserte. - Vi har ... i 2003. NGUs Morten Smelror er svært fornøyd med at kart, data og modeller fra Arktis nå er på plass. - Det nye kartet med data og ...
... tjenesten, finne ut hvordan du kan få tak i og bruke data, se eksempler på hvordan de produseres, og oppdage hvordan disse data allereder blir brukt i de operative arbeidsflytene til mange ...
... steinur i lia overfor Sennesvik plotter Kari Sletten inn nye data på den kraftige felt-PC-en hun bærer med seg. - Før jeg tar meg ... Sletten. - Jeg ser på historiske hendelser, sjekker data om isavsmeltingen i området, gransker flyfoto og ser på terrengmodeller. ...
... staten må sikre seg demokratisk kontroll over sine egne data - og dele dem. - Målet med digitalisering er en enklere hverdag og ...
Vår bruk av personopplysninger
... rapporteringskrav, skal vannverk registrere og rapportere data om vannverket og produksjonen gjennom «Altinn». Dataene lagres i ...
... og over 60 bunnprøver er samlet inn sammen med til data fra 55 linjer med sedimentekkolodd. Ved å tolke og sammenstille alle data, har forskerne framstilt høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består ...
... for vindkraft. I en tidlig planfase bør NGU’s kart og data bør brukes som grunnlag for å få oversikt over om det er arealer og ...
... slik til nettstedet GlacierHub: - Å sammenstille geologiske data er ofte som et puslespill der utfordringen er å få bitene til å passe ... var absolutt av en slik art, hvor en stor mengde med data fra felt og laboratorier skulle tolkes sammen. Sedimentene avsatt på ...
... vært så kostbare, at vi bare har anskaffet data fra Norges største byer. Med nye, gratis data fra to europeiske satellitter får vi for første gang landsdekkende kart ... er en av flere byer som er rammet InSAR-data fra den sentrale delen av Fredrikstad. De røde punktene viser innsynkning ...
... i ulike format som kan brukes i vanlige kartplottere. Mye data fra kartleggingen kan i tillegg lastes ned fra mareano.no. Gjennom ...
... rettigheter Du har rett til innsyn og retting av dine data. Ta kontakt med Norges geologiske undersøkelse. Du har rett til å ...
... om sedimentene på bunnen. Ved å tolke og sammenstille alle data, kan vi framstille høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består av, ...
... om grunnvann. Begge direktorater forvalter kunnskap og data for andre myndigheter som har ansvar for lover som regulerer de ulike ...
... til analyser på laboratoriet. Ønsker landsdekkende data Forskerne er ute, til fots, på sykkel og i bil, i til sammen 121 ... tatt en annen retning; mot kriminaletterforskning. Data fra GEMAS-prosjektet avslørte hvor den såkalte Isdalskvinnen var født ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.