Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

56 resultater
... i Sør-Norge 2013.030 NGU has been acquiring airborne data in the Oslofjord area from early eighties until 2011. Some of the airborne ... to surveying companies e.g. Fugro, SGU. These airborne data were presented in various reports and stored as separate grids and ...
... konsentrasjoner i overflateprøvene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Norskehavet og Barentshavet Øst - MAREANO ...
... UTbygning 2016.048 Refraksjonsseismiske data samlet inn som en del av forundersøkelsene for den 3,8 km lange ... med ny versjon av programmet Res2DInv. Disse nye data er deretter samtolket med resultater registrert under drivingen av tunnelene. Tomografisk inversjon av refraksjonsseismiske data påvirkes i en viss grad av hva for startmodell som benyttes. I dette ...
...  Vitenskapelige artikler med kart, bilder og geologiske data gir en omfattende oppdatering og beskrivelse av den geologiske utviklingen ... kunne fortsette noe av kartleggingen også i år. Nye data Både mineralnæring og universiteter vil ha stor nytte av ...
Forsker John Dehls presenterte data fra satellittovervåking under NGU-dagen i Trondheim. Foto: Magne Vik ... Gjennom Copernicus-programmet i EU tilbyr satellitten data hver 12. dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ...
... den nye motorvei-strekningen, at det er behov for geofysiske data. Magnetiske og radiometriske målinger fra lufta vil kunne karakterisere ... skal gi økt kunnskap om berggrunnen, og gi viktige data for utbygging av ny E18 og E39 mellom Kragerø og Mandal. Norges ...
... The purpose of this report is to present the available data regarding the graphitic schists in the Gjerstad-Kragerø area and to make the data available for explorers and municipal land use planners. The graphite ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... 47 m for the bird and 80 m for the spectrometer. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... of knowledge is valuable to society. Open-access data and geological maps are assets that can be used over and over again. ...
... H.A. 0800-3416 SPARDIG - Transforming analogue sparker data to SEG-Y format 2016.038 Analogue seismic lines (sparker) acquired ... 1970-1984 have been transformed to SEG-Y format. The old data, which make up a regular seismic grid from 60°N (Northern North Sea) to ...
... This report presents geophysical interpretation of gravity data as part of a project whose main objective is to supplement the mapping of ... of depth to bedrock information with the use of gravity data which in turn yields soil thickness and bedrock morphology maps. The ...
... processing and visualization of recorded datasets. The data presented in this report are from 2000 line km2 of data, covering an area of 400 km2. The survey was not completed due to weather ...
... samfunnet. Geologiske kart og fritt tilgjengelige geologiske data er verdipapirer som brukes om og om igjen. Årsmelding 2015 ...
... for datainnsamlingen mens LIAG sto for prosesseringen av data. NGU utførte innmåling av profilene med DGPS, nivellerte alle målepunkter v.h.a. detaljerte LIDAR-data, og utførte den endelige kartfremstillingen av løsmassetykkelse og ...
... services related to the acquisition and processing of UHI data, while the Applied Underwater Robotics Lab (AUR-Lab), part of the ... and biological mapping respectively. Processing of data and presentation of results was undertaken by Ecotone AS during 2015 and ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic and radiometric geophysical ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and radiometric ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used or data acquisition. Helicopter-borne magnetic, electromagnetic and ...
... installed under the helicopter belly was used for data acquisition. Helicopter-borne magnetic and radiometric geophysical ...
... tatt opp skjelsand, og korleis dette har påverka botnen. Data vart samla inn ved hjelp av multistråleekkolodd og parametrisk sonar, ...
... vil Copernicus-programmet i EU gi radardata hver sjette dag, data som kan brukes til overvåking av setninger i bygninger, innsynkninger i ... delta i EUs Copernicus-program, fastslår Terje Wahl.  Data fra radarsatellittene har svært stor oppløsning, og sender informasjon ...
... involving the combined analysis of magnetic and topographic data to predict zones of deep weathering referred as AMAGER method. The first ... we have used AGC (Automatic Gain Correction) to the magnetic data to improve signals from areas having low/medium magnetic anomalies and the ...
... presents geophysical interpretation results of gravity data as part of a project entitled ORMEL. The main objective of the project is ... the sediment region. After the acquisition phase, the data has been transformed into Bouguer anomalies and the regional trend which ...
Kritthvite matvarer er oftest tilsatt steinpulveret titandioksid.
I tillegg er også kjemiske data fra prøver som er samlet inn av Havforskningsinstituttet i 2003 og 2004 i ...
Geoparker har blitt en viktig og naturlig måte å formidle geologi på. I en ny brosjyre fra NGU presenterer etablerte norske geoparker - og konkrete muligheter for flere.
... når du skal fylle ut et skjema når du skal laste ned data. Dette for at du skal slippe å fylle ut samme skjema gang på gang for ...
NGU-dagen, 6.-7. februar 2017 Hvor viktig er kunnskap om geologi for å få til et grønt skifte? Se alle presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre.
... 30x30 km. I den nordligste boksen er det samlet inn TOPAS-data. TOPAS er en bunnpenetrende sonar som gir høyoppløselig informasjon om ... informasjon fra sedimentekkolodd Vi bruker TOPAS-data sammen med multistråledata for å undersøke havbunnen og landformene på ...
... GIS-based solution was developed and applied. Input data are the gridded digital elevation model of Norway at 25 meter cell size, a ...
... and a 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line ...
... geologiske undersøkelser og sammenstilt geofysiske data fra Fremo-området. Melhus kommune har hatt behov for et bedre og ...
... i monsunen. For dette formålet vil det bli samlet inn data fra det fossile arkivet i Arktis. Disse skal hentes fra to ODP-kjerner ... Et av formålene til ekspedisjon 356 var å samle inn data for å studere hvilken innflytelse det varme vannet (’West Pacific Warm ...
... milliarder av kroner ved å øke kunnskapen og systematisere data om undergrunnen. Vi trenger en systematisk oversikt over grunnvann, ...
... er det store hvite felt akkurat her. Vi har manglet data for å karakterisere den geologiske utviklingen, sier leder for NGUs lag ... - og kartlegge konsekvensene for jordoverflaten. Data om jordskjelv, vulkanutbrudd, tsunamier og andre prosesser i jordens indre ...
... grafittforekomstens størrelse, form og innhold. - Det er data som er nødvendige for å kunne avgjøre hvilke forekomster som bør ... gjort av prospekteringsselskap, basert på blant annet våre data, sier Gautneb. Åpen informasjon Akkurat her, ved Møkland, ...
... geologene går ut i felt. For løsmassekartlegging har Lidar-data (laser-måling av topografi fra satelitt) representert en like viktig ... endringer i naturen og behov for mer tverrfaglige data. Kart over ulike tema i naturen er nasjonal infrastruktur, akkurat som ...
Bergindustrien omsatte for 12,5 milliarder kroner i 2015, eksportandelen utgjør 52 % av salgsverdien. Det ble solgt 97,6 millioner tonn mineralske råstoffer i Norge i fjor, omlag 89 % av dette er pukk og grus.
Andreas Orset har fått i oppdrag å gå gjennom hele Norge. I Nordmarka i Oslo, ser han spor av betydelige geologiske endringer. For mange tusen - og geologiske epoker - siden, kunne reiseskildringen kanskje sett slik ut....:

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.