67 resultater
... anomalies have been identified. Soil geochemical data from Nord-Salten, Nordland ...
... bedømmelse, XRI-analyser og høyoppløselige seismiske data. Dateringsanalysene fra tre stasjoner gir varierende resultater. Datering ... 1955 til Tsjernobylkatastrofen i 1986. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra fire sedimentkjerner i Nordkapptransektet, ...
... konsentrasjoner i overflatesedimentene. Miljøgeokjemiske data og dateringsresultater fra Finnmark, Nordland VI og Mørebankene - MAREANO ...
... other lithologies. Petrography, mineralogy and whole-rock data of the major lithologies of the Fen Complex ...
... består av magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske data, og er samlet inn med NGUs utstyrsenhet. Dette er et sammensatt ... Sokna og Hønefoss Øst er mindre områder som fyller inn data mellom eldre måleområder.  Datasettet Kongsberg Nord dekker et ...
... i fjell. Også Mattilsynet kan altså dra nytte av data; kartleggingen omfatter også nedfall fra Tsjernobylulykken, som fortsatt ... helikoptre og tre fly fremdeles med innsamling av geofysiske data. Vi flyr som aldri før Vi flyr som aldri før ...
... magnetometer were used for electromagnetic (EM) and Magnetic data acquisition. In the first part of the survey, a 256 channel Exploranium GR ... RSX-5 were used in the last part for radiometric data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, mostly E-W ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 51 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the EM bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... og seismiske utstyr kan man effektivt samle inn batymetriske data, geologiske data og informasjon om bunntyper. Disse dataene kan sammen med topografiske, ...
... 2013.038 Correction of an offshore gravity data set (free-air data) by applying Complete Bouguer Correction. The new gravity anomaly map for ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 58 m. Collected data were processed at NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... Crustal Onshore-Offshore Project (Coop) is an integrated data acquisition and interpretation project established to study the ... western Norway. New aeromagnetic, gravity and petrophysical data as well as heat flow data have been acquired. All new data were compiled ...
... 2012.067 I denne rapporten gis det en oversikt over data som NGU har tilgjengelig enten som kart eller som data i databaser, og som kan ha betydning for å vurdere risikoen for radon i ...
Her kan du laste ned ulike formater av berggrunnskart for Norge - med og uten Svalbard.
... totale arealet av landskapskart fra norske havområder. Data fra olje- og fiskenæringen Landskap er naturvariasjon i stor skala, ... foreløpig finnes detaljerte dybdedata fra, tar vi i bruk data fra andre kilder. 3D-seismikk fra oljeindustrien og ekkolodd-data fra ...
... an updated compilation of published U-Pb geochronological data, as Dec 2012, recording magmatic events in the Scandinavian Caledonides, ...
... dei opp tidlegare undersøkingar om korleis geologiske data vert brukt og forstått av kommunane, særleg i spørsmål knytt til ... arbeider systematisk med bruk av geologiske og geotekniske data i planprosessar, og at det er aktsemdkart som får klart mest merksemd. ...
... Se på kartene i NGUs kartløsning her Last ned data Se beskrivelse av berggrunnskartene Vil du bruke ...
... i Europa. Prosjektet har gitt oss høykvalitets geokjemiske data - mer enn 50 kjemiske elementer i opp til tre ulike ekstraksjoner - for ... rettsmedisin, landbruk og sporing av mat. GEMAS-data gir også et geokjemisk grunnlag for å vurdere risikoen for om ...
Seniorforsker Clemens Reimann ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) er hedret med gullmedalje av den internasjonale organisasjonen for anvendte geokjemikere.
...       Alle data er samlet inn i regi av MAREANO-programmet . Tidligere oversiktskart ...
FARMING: The data can be used for a multitude of purposes. Tweet ...     The GEMAS project provides geochemical data for the agricultural soil and grazing land soil of Europe. - The main ... the local scale, Reimann explain. Many purposes The data are needed by the metal industry to prepare their REACH (Registration, ...
... ved å tolke terrengforholdene sammen med magnetiske data målt fra fly- og helikopter, viser sannsynlige svakhetssoner i fjellet, i ...
NGU-dagen ble arrangert 6. og 7. februar. Årets tema var "Verdier i norske fjell." Arrangementet ble direktesendt på nett. Foredragene legges på Youtube så snart de er klare.
NGU vann miljøpris for prosjektet "Urban Mining," som omhandlar gjenvinning av metall og mineral frå avfallsplassar og gjenvinningsstasjonar. Med prisen fylgjer ein kvart million kroner.
Forsvaret hemmeligholder detaljerte dybdedata fra norske sjøkart. - Det rigide graderingsregimet må lempes på, krever NGU-direktør Morten Smelror og toppsjefene i fire andre statlige organer.
Norge skal levere sunn sjømat fra noen av verdens reneste kyst- og havområder. Norsk mineralnæring skal være blant verdens mest miljøvennlige. Kan det forenes?
...       Gode data om dybdeforhold og andre havbunnsegenskaper er viktige for fiskere, ... havbruk og andre næringer kan få praktisk tilgang til data som samles inn for offentlige midler, sier Terje Thorsnes. - Fremdeles ... av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Data er samlet inn av Kartverkets sjødivisjon, Forsvarets Forskningsinstitutt ...
... og andre næringer kan få praktisk tilgang til slike data, som samles inn gjennom offentlige midler. Fremdeles gjenstår ... tilgang til gode grunnlagsdata. Nå er tilgangen til slike data blitt bedre ved at ny detaljert sjøbunnsinformasjon er tilgjengelig i de ...
... NGU også nytta laserdata som blir innsamla frå fly. Slike data gjev eit svært detaljert bilete av bakken. - Vi startar opp dette ...
... - Prosjektet dekker hele prosessen, fra innsamling av data, til mineralprosessering av nybrutt malm og gamle avgangsmasser. I tillegg ...
NGUs aktivitet skal videreføres på samme nivå som i år, viser den rødgrønne regjeringens forslag til neste års statsbudsjett, som ble lagt fram mandag 14. oktober.
Onsdag startet reisen og gulljakten for fire geologistudenter. - Vi regner ikke med å tjene inn reisen.
Folket har stemt og nå er det klart: Navnet på den norsk-svenske fjellkjeden er Nordryggen. - Et godt navnevalg, sier språkforsker Tor Erik Jenstad ved NTNU i Trondheim.
... min kommune" skal gjøre tilgangen til allerede eksisterende data fra NGUs databaser og karttjenester lettere for brukere i kommunene. Fra ...
... var økende fra 2009 til 2012. For 2012 er det samlet inn data fra alle produsentene som viser at de har brukt cirka 85 millioner kroner ... dette frivillig for de fleste produsentene. Innsamlingen av data fra bedriftene ble avsluttet 14. mai 2013. Statistikken ligger på nettet ...
... i forkant av prøvetakingstokt, og gir meget viktige data for geologisk tolking av havbunn. Særlig styrken på det reflekterte ... og fremhever viktigheten av å utnytte ulike typer data, for å på forhånd å ha et så nyansert og detaljert bilde av området ...
... siste årene har MAREANO samlet inn omfattende dybde/terreng-data fra dette området, og turen er nå kommet til geologi, biologi og ... Informasjon om dyp og terreng, samt biologiske og geologiske data brukes blant annet til å modellere frem naturtypene i de kartlagte ...
Norge har industrimineraler ”i bakken” til en verdi av 400 milliarder kroner. Flere av ressursene er i verdensklasse, viser en ny rapport fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.