59 resultater
... case study using MAREANO multibeam bathymetry and regional data. The purpose of the case study was to investigate and illustrate common ... terrain parameters derived from multibeam bathymetry data - computation algorithm, data resolution and analysis scale. Slope was ...
... of these maps relies heavily on full-coverage multibeam data (bathymetry and backscatter) which have revealed the seabed in ... of ecological relevance. The acquisition of multibeam data represents a significant proportion of the total annual MAREANO budget, ... in the future. Evaluation of alternative bathymetry data sources for MAREANO: A comparison of Olex bathymetry and multibeam data ...
... geochemical anomalies could be outlined. Soil geochemical data from the Nordkinn peninula, Finnmark ...
... ble først tolket sammen med tidligere utførte geotekniske data, og brukt som grunnlag for plassering av nye bore- og sonderingspunkt. Etter at nye geotekniske data var samlet inn (Multiconsult), er alle data sammenlignet og tolket. ...
... The purpose of this report is to review how bathymetric data may be used to characterize seabed terrain with a view to benthic habitat ... characterisation are reviewed next, showing how bathymetry data can play an important role delimiting geomorphic features and benthic ...
... on the diurnal variations of the magnetic field during the data processing. Central North Sea Aeromagnetic Survey 2010 (CNAS-10) data acquisition and processing ...
... ved Rein kirke i Rissa, Sør-Trøndelag. Data og tolkninger ...
... A compilation of published isotope geochronological data for Cenozoic volcanic / magmatic activity on the African plate and for ... activity are also included. In addition, geochronological data for selected Northern African sedimentary basins (Tadouenni, Kufra, ...
... Kontakt wmsdrift@nug.no NGU slutter å levere data for viktige grunnvannsforekomster. Endring i tjenesten GrunnvannWMS ...
... Tysvær, Utsira og Vindafjord kommune med tilrettelegging av data for arealplanlegging ...
... Harald Olsen, Lars 0800-3416 Sammenstilling av data for marin grense i Norge 2012.063 Norges geologiske undersøkelse ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 56 m. Collected data were processed by AR Geoconsult ltd. using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data aquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 55 m. Collected data were processed by AR GeoConsulting using Geosoft Oasis Montaj software. ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 64 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... average terrain clearance of the bird was 59 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 200 m line spacing, line direction ... The average terrain clearance of the bird was 45m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... beskriver resistivitetsmetoden, presenterer innsamlede data og gir en kort vurdering av disse. Profilene er også sammenlignet med geotekniske data fra området (sonderboringer). Måledata viser oppstikkende fjell, mulig ...
... and 1024 channels RSX-5 spectrometer was used for data acquisition. The survey was flown with 100 m line spacing, line direction ... terrain clearance of the helicopter was 65 m. Collected data were processed in NGU using Geosoft Oasis Montaj software. Raw total ...
... utført magnetisk og batymetrisk kartlegging. Magnetiske data ble høsten 2011 samlet inn fra fly av det kanadiske firmaet Novatem. Detaljerte batymetriske data ble samlet inn an NGU ved bruk av F/F Seisma i august 2011. NGU har ...
... the sections. The collection of new high-resolution seismic data across the Yermak Plateau allows a perfect correlation between the sites. Both the new biostratigraphic and paleomagnetic data support the inferences from seismic correlation that the base of Hole 911A ...
... i Norge. Det finnes en mengde ulike typer data fra grunnundersøkelser, bl.a. informasjon fra alle typer boringer i ... undersøkelser som er utført, og gi effektiv tilgang til data. I tillegg til å være nyttig som verktøy i planlegging og utbygging, vil rask tilgang til data være avgjørende i forbindelse med beredskap ved ulykker/naturskade. ...
... Nye data (øverst til høyre) avslører ukjente korallrev utenfor det området som ... 25 kilometer med "nye" korallrev Nå har nye data samlet inn i forbindelse med Mareano-prosjektet avdekket at korallene ... korallrevene i den nordøstlige enden av Sularevet, der nye data møter allerede innsamlede data (nedre venstre del). De nye dataene skal ...
... som generelle aktsomhetskart for skred i strandsonen. Slike data gir informasjon om tidligere skredhendelser, erosjonsprosesser forårsaket ... i strandsonen som tradisjonelt kun er basert på data fra land. 2D resistivitet langs strandsonen kan inkluderes som ny metodikk ...
... med interferometrisk sonar og refleksjonsseismikk. Data viste utglidninger og pockmarks flere steder i strandsonen i Sørbotn. Det ...
... for PCB i 177 overflatejordprøver fra Svalbard samt data fra PCB i bosetningene på Svalbard (Jartun m.fl., 2010) viser ...
... or vans/cars as appropriate. NGU has developed its own data acquisition and analysis software for this system. GammaLog (Smethurst 2005) controls the acquisition, display, and storage of data from the spectrometer, and performs real-time data analysis including ...
Ingvar Lindahl, mangeårig geolog ved NGU og stolt nordlending, har skrevet et praktverk om sitt kjære hjemfylke.
... mål å fremskaffe nye geofysiske, geokjemiske og geologiske data, slik at nasjonale og internasjonale bergverksbedrifter og leteselskaper ...
... non-destructive sampling Benthic biological sampling and data management Integration, modeling and dissemination of complex data Initially, the workshop was planned to be a mainly internal workshop, ...
Moderne samfunn bygger på betong. I 2011 brukte verden nærmere 20 milliarder tonn betong i konstruksjoner. En ny bok guider leserne inn de mineralske egenskapene til menneskeskapt gråberg.
Verdens første gruvedrift på havbunnen planlegges i Stillehavet. Papua Ny-Guinea skal utvinne en gull- og kobberressurs i Bismarck-havet.
Norges forskningsråd har utpekt tretten forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. NGU-forskere er bidragsytere i to av sentrene.
... K. Bellec, Leif Rise, Shyam Chand og Terje Thorsnes. Data er samla inn og handsama i regi av MAREANO-programmet. RETT ...
... i marin leire i Norge. Katalogen er basert på geotekniske data og detaljerte morforlogiske analyser av hver skredhendelse. Resultatene ...
Den én milliard år gamle fjellkjeden sør i Skandinavia kan ha blitt til på en helt annen måte enn forskerne hittil har trodd. Ny gransking tyder på at en havbunnskorpe har sunket inn under Sør-Norge og skapt fjellene.
En rekke voldsomme omveltninger på planeten Jorden. Tilførsel av oksygen, en global istid, forsteinet olje, spor av liv. De dramatiske endringene i Jordens miljø for 2,5 til 2 milliarder år siden, blir beskrevet i et nytt storverk.
... sammenstille ulike skredfarekart med ulike bakgrunnskart. Data kan lastes ned for bruk i egne GIS-verktøy. NVE har ansvaret for ...
... i 1986. - Det er tidligere også vist at flymagnetiske data gir nyttig informasjon for planlegging av tunneler og vurdering av ... fortsatte på Nordvestlandet i fjor. Flyene samler inn data om det jordmagnetiske feltet og radioaktiv stråling fra bakken, og har ...
For omtrent 55 millioner år siden var det vulkansk aktivitet i den nordøstlige delen av Mørebanken i Norskehavet.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.