11 resultater
... block 02/06, offshore West Ireland, gravity and magnetic data of the area from Statoil's DRAGON database were assorted to give a comprehensive overview of what data are already on hand. For the area of interest eight folders with gravity ...
... prospectivity of different parts of the Råna intrusion: 2) Data sets generated from core drilled in 2006 (and relevant core drilled by ... the geology of the cores, 3) The significance of microprobe data from different parts of the Råna intrusion and 4) Possible targets for ...
... Hokksund. Det ble samlet inn høyoppløselige batymetriske data av elvebunnen. En rekke morfologiske elementer og sedimenter på ... svært bratte og over 8 m høye. Basert på de innsamlete data er det foreslått en prioritering for videre undersøkelser og ...
... prosjektet 2007.020 This report contains data from core logging of seven drill cores from boreholes at Åknes rockslide ... were drilled in 2005 and the remaining three in 2006. Raw data from the core logging are compiled, without any interpretation. Graphs of ...
... områdene. Det bør også vurderes å få samlet inn bedre data på den detaljerte topografien, for eksempel gjennom bruk av laser skanner. Slike data kan også brukes til å evaluere bevegelse ved at det blir målt over ...
... 2007.011 Denne rapporten gjennomgår kjemiske data fra tidligere undersøkelser av miljøgifter i ballastmasser. Tilgjengelige data er sammenstilt og kommentert for å gi en oversikt over det man i dag vet ...
... for å få tilfredsstillende reproduserbarhet av de kjemiske data. To pukkverk ble prøvetatt, ett med heterogen geologi og ett med homogen ... samles inn 20 enkeltprøver som alle analyseres for å sikre data for bergartenes kjemiske sammensetning. Undersøkelser viser at samme ...
New data on Upper Ordovician conodonts from the Trondheim Region, Central Norwegian ...
... operation. Where the NGU laboratories bill 95% of the data production internally, the internal services at GTK and BGS laboratories ... of their methods. This report presents a compilation of data from both a range of individual laboratory services as well as the ...
... informasjon om hvor ofte slike skred opptrer. Denne typen data er viktig for å kunne estimere sannsynlighet for skred. Den geologiske ...
... for fjellskred i Møre og Romsdal 2007.043 Historiske data viser at Møre og Romsdal, sammen med Sogn og Fjordane er de mest utsatte ... for fjellskred i Møre og Romsdal og er en samling av data fra feltarbeidet på enkelte lokaliteter samt regional ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.