7 resultater
... 2006.001 NGU har i 2005-2006 deltatt i prosjektet Geo-data og marint biologisk mangfold sammen med NINA og HI. NGU leverer maringeologiske data som grunnlag for kommunenes arealplanlegging i sjø, med hovedfokus på ...
... profiles, long-offset seismic reflection and petrophysical data the crustal structure was modelled. Seismic horizons provided by Statoil ... Trøndelag Platform. 3D modelling of gravity and magnetic data in the Trøndelag Platform ...
... km2 in the Barents Sea, offshore Finnmark, northern Norway. Data processing comprised spike removal and data editing, IGRF correction, statistical levelling, floating differential ...
... Helikoptermålinger ved Ertlien og Bamble 2006.021 Data Acquisition and processing - Helicopter Geophysical Survey, Bamble, ...
... Mine in 2005, and also some reinterpretation of older data. Twelve boreholes were drilled in 2005, distributed in three profiles, ... holes from an old reailway tunnel. Interpretation of old data from the westernmost 800 m of the deposit show average grades of 3% ...
... leire. Rapporten dokumenterer datainnsamlingen, presenterer data og gir en vurdering av disse. En fullstendig geologisk tolkning av ...
... i 2004 og 2005. Denne rapporten dokumenterer de geofysiske data, gir foreløpige tolkninger av geofysikken, diskuterer metodiske forhold ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.