22 resultater
... informa- tion for improved geological mapping. The data were collected by The Geological Survey of Norway (NGU) personnel and ... total of 2780 line-km of VLF, radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. Poor performance of the ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by Geological Survey of Norway (NGU). A ... of magnetic, very low frequency EM (VLF), and radiometric data were acquired using a nominal 150 m line spacing. The nominal flying ...
... provide geophysical information for mineral exploration. The data were collected and processed by The Geological Survey of Norway (NGU). A ... very low fre- quency EM (VLF), radiometric, and magnetic data were acquired using a nominal 200-m line spacing. The nominal flying ...
... 0800-3416 2001.060 Interpretation of potential field data from the Nordland VI-VII area ...
... too. Furthermore interpretation and analysis was made with data from a borehole in the Oslo region (Bærum). There was little background ... the injected water. Image logs of the acoustic televiewer data are not presented in this report. These data are available at NGU. ...
... This report documents the geochemical and microbiological data on water samples collected during field expeditions during the summers of ... of Khakassia (Russian Federation) in southern Siberia. Data have been obtained from groundwater (boreholes, springs, wells) rivers and ...
... new seismic reflection profiles and multi- beam-echosounder data and a large scale sampling program to analyse Quaternary fjord sediments. ... Western Norway: Phase A1; Interpretation of seismic data and proposal of core-locations in fjords and along the coast ...
... Aivo 0800-3416 2001.061 This report presents data on major and trace element abundances in short (<0.5m) sediment cores that ...
... information for improved geological mapping. These data have been used to help evaluate geological conditions related to propose ... appear as linear or curvilinear anomalies in any of the four data types collected. i.e. magnetic, radiometric, electromagnetic, and VLF ...
... En var også interessert i gammastråling i området. Disse data danner grunnlag for lokalisering av områder med høy radioaktivitet (fra ... elektromagnetiske målinger (HEM) nordvest for Sandefjord. Data er prosessert og det er laget fargekart i målestokk 1:50 000 og 1:20 000 ...
... and isotopes into the sub- duction zone 3) to utilize these data for evaluating geochemical and material mass balance as well as ... et al. 1997, p.74) Ultimately it is the concentration data of the key elements in the sediments and the pore fluids which are ...
... i april-mai 2001.(NGU-rapport 2001.059 Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske ... uten alvorlige tekniske problemer. De innsamlede data foreligger som analog utskrift og i digitalform lagret på tape. Denne ...
... som skal registreres og informasjon om hvordan innholdet i data- basene kan presenteres for brukerne. Rapporten er ment å gi ...
... områder i Kvæfjord og Vågsfjorden. Det ble registrert data i form av seismikk, magnetometri og dybdeprofilering. Som seismiske ...
... alle observerte sprekker og strukturer i borehullet.Disse data er presentert i stereografiske projeksjon. Her er det også definert ... program for avspilling av OPTV logg for hele borehullet. Data ligger på denne CD. Borehullsinspeksjon med Optisk Televiewer, SiA, ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... to the program must be expected during coring when seismic data and cores can be related. Regional landslide occurrences and possible ...
... 6644400 B18 605940 6644280 NGU har sammenstilt data samlet inn med optisk televiewer og andre geofysiske logger fra 4 borehull ...
... geologisk lengdeprofil langs traseen basert på tilgjengelig data i området Langerudbekken-Årstaddalen (16500-18000m langs traseen) viser ...
... sources were identified during post processing of the data. Otherwise the team drove past 2 'strong' and 4 weak sources without ...
... nytt bygg ved sykehuset. Det foreligger ingen konkrete data på effekt- behov. Løsmassene i det aktuelle området består av ...
... skole. Hensikten med loggingen har vært å fremskaffe data for vurdering av grunnvarmepotensialet i brønnen. Den optiske loggen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.