13 resultater
... the 'NAS-94 Interpretation Report, Part II: Petrophysical data'. The revised report presents results from 428 magnetic susceptibility ... cover has also been measured. The masgnetic susceptibility data have been compared for different lithologies and sediment composition and ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1995 ...
Iversen, Sverre 0800-3416 96.007 Ved overføring av data mellom Arc/Info og Intergraph brukes Generate-formatet og et egendefinert ...
... analyser og aldersdateringer i løpet av 1996. Gravimetriske data er innsamlet for å utføre gravimetriske modellberegninger innenfor ... Canada i mars 1995, bl.a. med en brosjyre og presentasjon av data ved bruk av pc. Tilbake- meldingene fra møtet har vært positive. Norway ...
... prøvepumping ble igangsatt 14.12.94. Rapporten presenterer data og konklu- sjoner fra denne siste prøvepumpingen. Fra 4 brønner ble det ... enn veiledende verdi for drikkevann. Ut fra de foreliggende data kan grunnvannsmagasinet ved Muan anbefales for utnyttelse i kommunal ...
... were visited and sampled in a continued effort to collect data on ilmenite occurrences in the Sokndal area (see also Schiellerup, 1996). ...
... finished. This step contains pri- marily collection of raw data, such as airborne geophysical measurements, petrophysical studies, ... (2) a better understanding of the relationship between data obtained from whole rock chemistry, mineral chemistry and petrography, (3) ...
... Både ved Bjorli og Lesjaskogsvatnet ble det oppnådd data av god kvalitet. Opptakene viser stedvis detaljerte strukturer i elve- og ...
... Gjennom analyse av innsamlede vannprøver er det fremlagt data som gir en dokumentasjon av den fysiske og kjemiske referansesituasjonen ...
... Rapporten gir en kort beskrivelse av de forekomstene som har data registrert ved NGU. I enkelte tilfeller er også detaljopplysninger ...
... in the exercise, (3) establish routines for the exchange of data and (4) investigate the possibility of international assistance in the ...
... materialet for Eiksundsambandet, og (4) vurdering av data fra NGU's borebrønnsarkiv. Hele arbeidet er basert på tlgjengelige ...
... models are proposed in the interpretation of the gravity data. The first model (model 1) has one eclogite body with a density of 3400 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.