15 resultater
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - årsrapport 1994 ...
... Rapporten beskriver utstyret som ble benyttet, innsamling av data, prosesser- ing og presentasjon av data. Helikoptermålinger over kartblad 1722 IV, Stiklestad ...
... converging on a 'plateau' with an age of 344+- 17 Ma. The data from the St.Ekkerøya dyke do not yield any conclusive result; a total ... be considered as a crystallisation age for the dyke. The data are compared with results from (1) an earlier K-Ar study and (2) a ...
... beskriver innsamling, prosessering og presentasjon av data. Vedlagt rapporten foreligger farvekart i målestokk 1:25 000 og ...
... Rapporten beskriver innsamling og prosessering av målte data, samt utstyr som ble benyttet. Vedlagt rapporten foreligger kart i ...
... - Måleteknikker - Prosessering og fremstilling av data - Eksempler på opptak utført av NGU Rapporten er også ment å være en ...
... spectrometer. This report describes equipment used for data acquisition. It also presents the processing sequence, and the results as ...
... 13.4°N. Both in-situ and tilt-corrected versions of the data fall far away from reference APW paths for Baltica and Laurentia. We ... degrees or so) necessary to restore the pole to reference data sets. The palaeolatitude 12.6°S would place them near the Laurentian ...
... helikopter i et område mellomHelgådal og Ogndal i 1992. Data skulle benyttes til samtolk- ing med geologi og geokjemi for å ...
... Rapporten beskriver innsamling og prosessering av målte data, samt utstyr som ble benyttet. Vedlagt rapporten foreligger kart i ...
... referanser til de innsamlede geologiske og geofysiske data. Regional seismikk i Norskerenna Nordsjøen vest for Stavanger - ...
... feature of sedex type Pb-Zn deposits. However, the available data suggest that the gold content in the Bleikvassli deposit could be higher ...
... eller en utvidet undersøkelse er påkrevet. Ut fra de data som er fremkommet ved feltundersøkelser samt kjemiske analyser av ...
... geology of the southwestern Barents Sea from aeromagnetic data Jan Reidar Skilbrei Page(s): 64-67 Download  1,8 MB ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.