21 resultater
... Atle 0800-3416 94.061 Ved hjelp av gravimetriske data er det gjort en beregning av tykkelsen på dekkebergartene i området ... år, samlet i NGU's database for gravimetri, og petrofysiske data (bergartenes densitet) fra NGU's database for petrofysikk. Aeromagnetiske ...
... of high frequency anomalies not discernible in the old NGU data sets. This is due to the use of more sensitive magnetometers, closer line ...
... 95.040 A combined interpretation of new aeromagnetic data (NAS- 4), existing offshore and onland gravity and new petrophysical data between 64°30' and 68°N is repor- ted. Data from the Nordland ...
... cover has also been measured. The magnetic susceptibility data have compared for different lithologies and sediment composition and ...
... ligger innenfor Grong Gruber sitt konsesjonsområde. Data ble presentert som kontur og profilkart i sort/hvitt. NGU ved ... fargekart av magntisk totalfelt, elektromagnet- iske data og VLF-EM data. Kart i full målestokk (1:50 000) kan bestilles fra NGU. ...
... (LGN), samt de viktigste vannstands- og vannkjemiske data. Landsomfattende grunnvannsnett - Årsrapport 1993 ...
... som en del av et prosjekt for innsamling av geofysiske data fra helikopter i Grongfeltet. Data skal be- nyttes til samtolking med geologi og geokjemi for å identifisere ...
... soil and ground water. Further comparison of the airborne data with radon emanation and concentration data in houses has established that the airborne data can be used to locate ...
... 0800-3416 94.054 Prosjektet går ut på å sammenligne data fra Kreftregisteret over sykelighet av ulike typer av kreft i Norge med data fra Norges geologiske undersøkelse over naturlig innhold av metaller i ...
... (EMEX-2 og VLF) og radiometriske målinger. Data brukes til malmleting sammen med geologi og geokjemi. Rapporten beskriver innsamling, prosessering og presentasjon av data. Vedlagt rapporten foreligger nedfotograferte fargekart av magnetisk ...
... sam- tolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rapporten beskriver arbeidet som er utført innenfor prosjektet i løpet ... med tilrettelegging av geologiske, geofysiske og geokjemiske data som kan benyttes under samtolkningen er presentert. Data finnes som ulike ...
... I 1993 er Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal rapportert og data fra Rogaland er samlet inn. Eksempel på hvordan en kan bruke NGUs ...
... Det vil bli diskutert både publiserte og upubliserte data, og rapporten tar for seg hovedtrekkene av dette. Guide til ...
... er sammenholdt med filtrerte og forsterkede seismiske data ved hjelp av Topas. Det konkluderes med at Topas er velegnet utstyr til ...
... referanser til de innsamlede geologiske og geofys- iske data. Maringeologisk tokt nr. 9306 i Skagerrak, toktrapport ...
... gjennom samtolkning av geologiske, geofysiske og geokjemiske data. Rammebetingelsene for undersøkelsene er endret fra årsskiftet 1993/94 ...
... refer- anser til de innsamlede geologiske og geofysiske data. Lettseismisk tokt nr. 9401 i vestlige Skagerrak 1994, toktrapport ...
... endel tynnere grafittsoner. Basert på de tilgjengelige data kan det gjøres et meget grovt tonnasjeestimat på total 350000 tonn ...
... i Eresfjord og en forskningsdel for å fremskaffe data om samspillet mellom sedimentologi og hydrogeologi. Rapporten beskriver ...
... Because of the need to obtain economically interesting data quickly, continued investigations in the northern regions were postponed, ...
... dokumenterer tabeller, diagrammer og kart over kjemiske data for 29 elementer fra en landsomfattende innsamling av jordprøver fra ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.