19 resultater
... undersøkelser foretatt i 1987 omtales kort. Data for malmsonering for Bordvedåga-forekomsten, analyser fra ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.205 Data om innhold av Hg i grunnvann på kloralkalifabrikken blir presentert. ...
... de sedimentære bassengene i Barentshavet. Petrofysiske data er av største betydning for å tolke denne geologien fra aeromagnetiske og gravimetriske data. Denne rapporten presenterer petrofysiske data (tetthet, susceptibilitet ...
... Kuldvere, A. Skarphagen, H. 0800-3416 88.206 Data om innhold av tungmetaller inklusivt kvikksølv og PAH-forbindelser i ...
... av forekomster. - Innhente erfaringer om hvordan data bør kodes, og hva slags type data som bør kodes for de enkelte forekomster. - Nordland fylke har et bredt ... og fremst skrevet for personer som seinere skal registrere data i DAMAMI. Den omtaler også de søke- og oppslagsrutiner som er utviklet ...
... III i M711-serien). Hoveddatagrunnlaget har vært geofysiske data målt fra helikopter, dvs. magnetiske og elektromagnetiske data. I tillegg er det gjort tolkninger av gravimetri og bakkegeofysikk. I ...
... Teknisk svikt under gullanalysen svekker påliteligheten av data- materialet. En lokalitet med forhøyet gullverdi faller sammen med høy ...
Wolden, Odd 0800-3416 89.050 Denne rapporten gir data for pH og ledningsevne med bruk av ulik syre: HNO3 pH 3.02 og H2SO4 pH ...
... lav magnetisk susceptibilitet. På grunnlag av tilgjengelige data anbefales rekognoserende målinger med SP og høyfrekvente EM-metoder. Til ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og kort rapport for ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... egenskaper til veg- og betongformål er vurdert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... sand, grus og pukk, deres beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret presenteres i tekst, i tabeller og på kart. Det er ...
... og 200 m. Datainnsamlingen foregikk i 1986, 1987 og 1988 og data ble prosessert ved NGUs dataanlegg. Resultatene er presentert som profil- ...
... Grus- pg Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... Grus- og Pukkregisteret for Hordaland er nå etablert. Data fra registeret presenteres i form av kart, tabeller og en kort rapport for ...
... 23-38 Download  1,6 MB Implication of isotope data on the metamorphism of the basic volcanites from the Sjangeli Window, ...
... Søstre og Stad. Forslaget inneholder ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, ...
... gravemaskin. Tolkningen og sammenstillingen av de innhentede data har gitt et godt bilde av løsmassenes sammensetning og mektighet. I de ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.