34 resultater
... Volden, T. 0800-3416 87.176 Rapporten presenterer data for kvikksølvinnhold i overflateprøver fra Opsund avfallsdeponi, Sarpsborg. Foreløpige data for innhold av kvikksølv i overflateprøver fra avfallsdeponi Opsund, ...
... finfraksjon. Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for HNO3-løselig innhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes finfraksjon ...
... Geokjemisk kartlegging i Nordland og Troms. Data for totalinnhold av grunnstoffer i bekkesedimentenes tungmineralfraksjon ...
... - 1985. Katalog for geologiske, geofysiske, geokjemiske data og rapporter ved NGU. ...
... og høyne kvaliteten på tolkning av geofysiske data ved NGU. Et bildebehandlingssystem forutsetter at data innsamles digitalt, eller at analog informasjon digitaliseres. ... vil legge grunnlaget for en økning i samtolkning av data fra fagområdene geofysikk, geologi, geokjemi, satelittdata og geodesi. ...
... 87.104 Rapporten gir en beskrivelse av hvilke data som ligger i databasen, hvordan feltdataene skal kodes og punches, samt ...
... Alf 0800-3416 87.020 Denne rapporten bygger på data fra to tidligere rapporter om sand- og grusundersøkelser i kommunen ... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Modalen er det ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Flere små ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... oversikt over forekomstenes beliggenhet, mengde og kvalitet. Data fra registeret er presentert i form av tekst, tabeller og kart. Det er ...
... Enkelte elementkart og faktoranalysekart for transformerte data viser flere interessante områder. Bekkesedimenter fra Nord-Trøndelag ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i Løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU klarlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... Begge energiseringsmetodene viser såpass interessante data at målingene bør videreføres. Forsøksmålinger med NGU-TFEM i ...
... vassdrag i Gudbrandsdalen har NGU kartlagt og sammenstillet data vedrørende grunnvannsforekomster i løsmasser. Kartleggingen er i første ...
... grunnvannsmagasinet i Kaldvelladalen. Ut fra de foreliggende data konklu- deres det med at pr. i dag har den aktivitet som foregår i feltet ...
... av alle interesser knyttet til disse ressursene. Data fra registeret kan presenteres i form av kart i ulike måle- stokker, ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Nittedal kommune ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Både Grong og ...
... basert på magnetisk tolkning og gravimetriske data har klarlagt flere regionale strukturer, blant annet en oppdoming av ...
... eller har vannforsyning fra fjellbrønner boret i disse. Data fra NGUs uranbilmålinger viser at grunnfjellsområdet nord for ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Flere relativt små ...
... anbefales ikke på bakgrunn av de eksisterende data. Baryttleting i Finnmark. Feltrapport for 1987 fra Trollfjorddalen, ...
... scatterplots, frequency distribution and information on data storage. Appendix III contain maps of the element content in oxidates. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.