78 resultater
... ved NGU for lagring og bearbeiding av sedimentologiske data. Systemet er beregnet for å behandle data fra sikteanalyser, hydrometeranalyser, pipetteanalyser og humus/slam ...
... for oppholdet var å arbeide med simulerte SPOT-data fra fly fra et testområde i Alta og så på hvilken anvendelsesområder ... seg også fra hverandre. Erfaringer med simulerte SPOT-data. ...
... NGU og Tromsø Telemetristasjon innen satellittfjernmåling. Data fra Thematic Mapper (TM) instrumentet ombord på Landsat 5 er anvendt i en ... fremstilt og knyttet til berggrunnsgeologien. Landsat TM-data anvendt innenfor geologisk strukturkartlegging. ...
... Beskrivelse av programmer for å generere plottefiler med data fra EM- og VLF- målinger og for glatting og korrigering av like data. Rapporten inneholder også beskrivelse av et program for å generere ...
... Programsystem for framstilling av geofysiske data på Applicon fargeplotter. ...
... Denne rapporten beskriver programmer for: - utlisting av data fra plottefiler til skjema eller linjeskriver - korrigering av datafeil på plottefiler - glatting (LOWPASS-filtrering) av data på plottefiler Programmer for utlisting av plottefiler, korrigering av ...
... Beskrivelse av program for å lage plottefil med magetiske data fra helikoptermålingene. Det er også beskrivelse av et program for å ... Programmer for å lage og korrigere plottefil med magnetiske data fra helikoptermålingene. ...
Finne, Tor Erik 0800-3416 85.082 Data for breddegrad, skydekke, frost-, nedbør- og tåke-døgn, folketall, og ... korrelert med folketall i kommunen. Sammenstilling av data for hudkreft og klima geografi i 56 norske kommuner. ...
... av programmer for formattering og feilsjekk av disse data og data fra stasjonsmagnetometer. Programmer for innlesing og redigering av ...
... automatisk i boblehukommelse. Etter hvert oppdrag overføres data via HP-85 til NGUs dataanlegg. Her bearbeides data med prorammene OAPET1 og OAPET2 før de endelige beregnete data overføres ...
... og det programmet som lager plottefiler med slike data. Programmer for behandling av radiometerdata fra helikoptermålingene. ...
... til fastpunkter uten å ødelegge eventuelle korreksjoner av data. Programmer for korreksjon av fastpunktplassering i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... som edb-tegnede kart (målestokk 1:250 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 24 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 25 grunnstoffer i ...
... i M 1:50 000, basert hovedsaklig på publiserte data. Reconnaissance study of regional geology and mineralization in the ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... i prosjektet "Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge". Berggrunnsgeologisk koding av 159 kommuner på Østlandet og ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:200 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 10 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:188 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 25 grunnstoffer i ...
... Den har omfattet sammenstilling og vurdering av eksisterende data, fargeflyfotografering, geokjemisk kartlegging og forberedelse for selve ...
... En del tidligere registrerte forekomster er rekartlagt. Data fra undersøkelsen vil bli lagt inn i Pukkregisteret som er under ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er bare ...
... vært stratabundet synes uklart. Basert på de geologiske data synes mineraliseringene å være uten økonomisk interesse. Uoppklarte ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I sigdal er det ...
... materialets egenskaper både til vei-og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. 4 mindre ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Gol har få ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret pressenteres i form av kart og tabeller. Det er i Hol ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne raporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Nes kommune har ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. I Nore og Uvdal er ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Det er registrert ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Denne rapporten er ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registret presenteres i form av kart og tabeller Denne rapporten er en ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De 30 registrerte ...
... materialets egenskaper både til vei- og betonformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Mange men små ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. De totale sand- og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.