33 resultater
... referanse er korte og oftest standardiserte opplysninger om data. Rapporten tar for seg referanser til data innen områdene naturmiljø og naturressurser. Disse dataene er vanligvis ...
... og foredrag. Sammenstilling av geokjemiske og medisinske data i Norge. Status pr. 1. juli 1984. ...
... System). IGS er et program for inspeksjon av kartografiske data på grafisk skjerm og kjøres på NORD-anlegget. Dataene kan korrigeres og de korrigerte data blir tatt vare på. Prosjekt igangsatt av NTNF's kartprogram. ...
... for kjemiske analyser - Seksjon for geokjemi - Seksjon for data- og systemtjenester - Informasjon - Effektiviseringstiltak - Planer ... - Langtidsprogram Fem vedlegg bak i rapporten gir nærmere data om - Personale - Komiteer, verv etc. - Reiser og opplæring - Regnskap ...
... flyttblokkobservasjoner, steintellinger, rundingsanalyser og data om jordartsprøver er presentert. Kvartærgeologisk kart Altevatn 1532 ...
... 84.135 Rapporten viser en sammenstilling av eksisterende data fra Hegra forekomsten, en israndavsetning 12 km øst for Stjørdal. ...
... utført i utvalgte vassdrag i Sør-Trøndelag. De innsamlede data er forsøk veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... av vannverk, og andre steder gjaldt det primært å skaffe data til NGU's grusregister. Seismiske målinger Sunndalen ...
... i utvalgte vassdrag i Sogn og Fjordane. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... blitt utført i utvalgte vassdrag i Hordaland. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... i utvalgte vassdrag i Møre og Romsdal. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
... utført i utvalgte vassdrag i Nord-Trøndelag. De innsamlete data er forsøkt veiet mot foreliggende utbyggingsplaner i de enkelte vassdrag. ...
Finne, Tor Erik 0800-3416 84.118 Data fra 443 kommuner for årlig gjennomsnitt av 56 (51) kreftinsidensrater for ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:770 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,97 mill). Alle data er lagret på magetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestok ca. 1:1,84 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,36 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:2,2 mill). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 18 grunnstoffer i ...
... å skrive ut skjermbilde på terminalen og å taste inn data i skjermbildet. Pakken inneholder også en del rutiner som kan være av ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:613 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:870 000). Alle data er lagret på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... kart i A4-format (målestokk ca. 1:1,67 mill). Alle data er laget på magnetbånd ved NGU. Innhold av 19 grunnstoffer i ...
... (observert rate/ aldersjustert forventa rate). M.s.-data og geokjemiske data blei så korrelert. Innan helseregion 1 og 2 var det negativ signifikant ...
... Estimater for statiske parametre er angitt i tabell. Alle data er lagret på magnetbånd og oppdragsgiver kan ut- nytte dem etter ønske. ...
... 84.100 På bakgrunn av radiometriske bilmålinger og data fra NGUs Uranarkiv er det fremstilt et kart som viser fordelingen av ...
... 0800-3416 84.147 Rapporten viser en sammenstilling av data fra N-Trøndelag som finnes i Grusregisteret ved utgangen av 1984. ...
... videre foretatt en vurdering av de foreliggende geokjemiske data, mulige prospekteringsmetoder og malmpotensialet i Nord-Trøndelag. ...
... statistiske parametre er angitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... skal bl.a. skje ved utbygging og drift av sentralarkiv for data innen institusjonens fagområder. I den forbindelse har NGU under ...
... statistiske parametre er an- gitt i tabeller. Alle data er lagret på magnetbånd og brukere kan utnytte dem etter ønske mot å ...
... styrken, og kvaliteten med tanke på betongtilslag. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt ...
... materialets egenskaper både til vei- og betongformål. Data fra registeret presenteres i form av kart og tabeller. Et grovt overslag ...
... 200 fot og 200 meter. Måledata er behandlet i NGU's data- anlegg før uttegning på HP-plotter som profilkurver og kotekart i ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.